Home
O nas
Kontakt
Monitoring środowiska
Enviromux 16D
Enviromux 5D
Enviromux 2D
Enviromux Mini Lxo
Enviromux Micro
Enviromux 1-Wire
IPDU
Expert Net Control 2103
Expert Net Control 2104
Expert Net Control 2109
Expert Net Control 2110
Expert Net Control 2190
Expert Net Control 2301
Expert Net Control 2312
Sensor Box 7211 / 7212
op5 Monitor
Listwy zarządzalne
Listwy zasilające
Media porty
Przełączniki i konsole KVM
Przełączniki Video
Splitery KVM / Video
Extendery
Digital Signage / Video Wall
Przełączniki terminalowe
Odbiorniki czasu DCF77
Kable zasilające
Szafy 19" i akcesoria
System monitoringu środowiska i sterowania zasilaniem w serwerowniach
 • OP5 MONITOR - OPROGRAMOWANIE MONITORINGU ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH


 • Monitoring IT
  Monitoring zasobów naszych serwerów to temat coraz bardziej aktualny. Rozbudowując nasze szafy ze sprzętem dochodzimy do wniosku, że stopniowo zaczynamy tracić kontrolę nad wszystkimi usługami udostępnianymi przez serwery. Po uruchomionym projekcie przechodzimy do kolejnego zagadnienia, ale sen z oczu spędza nam temat kontroli i bezawaryjnej pracy dotychczasowych systemów. Administrator stara się codziennie nadzorować krytyczne aplikacje, przegląda logi, sprawdza statusy, ale szybko tą pracą się nudzi i łatwo pomija potencjalne błędy.

  A gdyby tak stworzyć listę pytań, które pozwolą nam upewnić się, że aplikacja działa poprawnie? Są to pytania stale zadawane przez operatorów, a dotyczą dostępności serwera, poprawnej pracy systemu operacyjnego, obciążenia procesora, zajętości danych oraz parametrów aplikacji. Najlepiej te pytania było by zadawać co pewien czas, tak aby ewentualna nieprawidłowość była wykryta jak najszybciej. Cykliczne zadawanie pytań – ciągły nadzór nad systemami informatycznymi to właśnie rola systemu monitorowania infrastruktury IT jakim jest op5 Monitor.

  op5 Monitor
  Pierwsza wersja op5 Monitor powstała w roku 2003,a jej producent to firma Op5 AB ze Szwecji. System pracuje pod kontrolą Linux Centos/Redhat/op5 Appliance, a jego sercem jest projekt Nagios Core. Nie pierwszy już raz widzimy na rynku praktykę adaptacji dobrych projektów Opensource i nadania im cech wygodnych korporacyjnych narzędzi. Taka też jest historia op5 Monitor. Jeżeli znacie Nagiosa, ale przeszkadza Wam jego ograniczona funkcjonalność, skomplikowana konfiguracja i „dyskusyjny” wygląd, to op5 Monitor jest środowiskiem dla Was. Całość obsługi i konfiguracji realizowana jest poprzez stronę WWW. Unikalną cechą produktu, która odróżnia go wielu innych rynkowych aplikacji jest wyjątkowa możliwość adaptacji do zastanego środowiska klienta. Program dostarczany jest z potężną bazą metod sprawdzających i pozostaje otwarty na tworzenie nowych. Monitorowanie może być zrealizowane bez dodatkowych agentów dla protokołów SNMP oraz usług zewnętrznych. W przypadku śledzenia parametrów szczegółowych system współpracuje z agentami Nrpe, Netsaint oraz Nsclient.


  Koncepcja monitoringu jest intuicyjna. Obiekt monitorowany to host, a metody sprawdzania to serwisy. Sprawdzanie odbywa się poprzez uruchamianie z odpowiednimi parametrami wtyczek, które są przygotowanymi przez producenta skryptami. To podejście jest niezwykle proste i sprawia, że działanie systemu jest przejrzyste. W każdym momencie możemy daną metodę kontroli sprawdzić ręcznie, odpowiednio sparametryzować lub stworzyć własną na potrzeby indywidualnych rozwiązań.

  Podstawowe parametry śledzone przez aplikację op5 Monitor:
  • Ping – dostępność urządzenia
  • Telnet na wybrany port – nasłuch na porcie
  • Poprawne działanie serwera DHCP
  • Poprawne działanie serwera czasu NTP

  Parametry systemów Linux / Solaris / AIX

  • Zajętość danych na poszczególnych partycjach
  • Zajętość RAM
  • Obciążenie systemu
  • Obciążenie dysków
  • Ilość zalogowanych użytkowników
  • Ilość procesów
  • Obecność procesów w systemie
  • Synchronizacja dysków programowego RAID (metadevice Linux,Solaris, LV AIX)
  • Synchronizacja dysków sprzętowego RAID (w zależności od kontrolera)
  • Kontrola parametrów polecenia VMSTAT
  • Obecność SSH
  • AIX : Kontrola komunikatów ERRPT

  Parametry systemów Ms Windows
  • Zajętość danych na poszczególnych partycjach
  • Obciążenie systemu
  • Zajętość RAM

  Parametry systemów i5 AS 400
  • ASP Zajętość przestrzeni
  • Ilość aktywnych zadań
  • Sprawdzenie dostępności podsystemu

  Parametry warunków klimatycznych ENVIROMUX
  • Kontrola temperatury
  • Kontrola wilgotności powietrza
  • Kontrola zalana na podstawie linii detekcyjnej
  • Kontrola zadymienia pomieszczenia

  Parametry systemu poczty
  • Poprawne działanie serwera SMTP
  • Poprawne działanie serwera POP3
  • Poprawne działanie serwera IMAP
  • Poprawne działanie serwera AMAVIS
  • Ilość listów w kolejkach serwera Postfix

  Parametry DNS
  • Poprawne działanie DNS
  • Rozwiązywanie zadanych domen na adresy IP

  Parametry serwerów WWW
  • Poprawne działanie serwera WWW
  • Kontrola występowania oczekiwanych treści na stronie
  • Czas odpowiedzi serwera WWW

  Parametry bazy danych Oracle
  • Poprawna praca bazy
  • Poprawne wykonanie sekwencji zapisu, odczytu i skasowania rekordu danych testowych
  • Zajętość tablespace
  • Kontrola stanu synchronizacji baz i ich kopii typu standy

  Parametry aplikacji backupu Symantec Netbackup
  • Kontrola błędów
  • Kontrola obiektu Netbackup Queue

  Parametry macierzy dyskowych (w zależności od kontrolera)
  • Analiza statusów ogólnych urządzenia
  • Analiza dysków urządzenia

  Baza metod monitorujących jest bardzo bogata, a opisane funkcje stanowią jedynie wycinek możliwości systemu.

  Parametry zaawansowane
  • Na życzenie klienta system może zostać rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności podlegające indywidualnej analizie. Tworzenie nowych mechanizmów wymaga umiejętności programistycznych. Ważną cechą programowania jest fakt, że nowo utworzone funkcje mogą po analizie przez firmę op5 zostać włączone jako elementy wspierane i objęte gwarancją.