HOME
O NAS
KONTAKT
Monitoring środowiska
Enviromux 16D
Enviromux 5D
Enviromux 2D
Enviromux Mini Lxo
Enviromux Micro
Enviromux 1-Wire
IPDU
Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2302
Expert Net Control 2312
Expert Sensor Box 7213
Expert Sensor Box 7214
Monitoring środowiska informatycznego firmy Network Technology Incorporation
 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Large Enterprise Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Large Enterprise Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, wycieki wody, ruch, włamanie i wibracje. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux 16D posiada trzy wbudowane sensory: temperatury, wilgotności i zasilania. Ponadto moduł obsługuje 16 portów sensorowych dobieranych do indywidualnych potrzeb, 8 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 4 porty przekaźnikowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Medium Enterprise Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Medium Enterprise Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, wycieki wody, ruch, włamanie i wibracje. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux 5D posiada dwa wbudowane sensory: temperatury i wilgotności. Ponadto moduł obsługuje 5 portów sensorowych dobieranych do indywidualnych potrzeb, 5 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 2 porty przekaźnikowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Small Enterprise Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Small Enterprise Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej.
  Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux 2D obsługuje 2 porty sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb, 5 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 1 port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznym urządzeniem.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Mini Server Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Mini Server Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej.
  Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux Mini Lxo obsługuje 2 porty sensorów temperatury i wilgotności, 5 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 1 port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznym urządzeniem.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Micro Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Micro Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej.
  Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux Micro posiada jeden wbudowany sensor "kombi" temperatury i wilgotności. Ponadto moduł obsługuje 2 porty sensorów temperatury i wilgotności i 2 porty dla sensorów z wyjściem dwustanowym.

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® 1W Environment Monitoring System

 • ENVIROMUX® Environment Monitoring System (EMS) z czujkami 1-Wire kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej.
  Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, SMS-a (z bramki GSM), etc.
  Enviromux-1W posiada dwa porty obsługujące do 24 sensorów typu 1-Wire (np. temperatura, wilgotność,  punkt rosy, termopara lub konwerter czujki dwustanowej) oraz 2 porty dla bezpośredniego dołączenia sensorów z wyjściem dwustanowym.

 • MODUŁ MONITORINGU ZE STEROWANYMI GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI

 • ENVIROMUX® Secure Remote Power Control umożliwia zdalną kontrolę zasilania i "reset" dwóch serwerów lub innych dołączonych urządzeń. Moduł posiada dwa porty do dołączenia czujników temperatury, wilgotności lub wycieków. Monitoring i sterowanie odbywa się za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, portu szeregowego RS232, protokołu SSH lub Telnet.
  Monitoring środowiska informatycznego firmy Gude Analog- und Digitalsystem

 • SYSTEM MONITORINGU - EXPERT NET CONTROL 2111

 • Expert Net Control 2111 to miniaturowe urządzenie umożliwiające zdalną kontrolę parametrów środowiskowych. Porty wejściowe pozwalają na dołączenie oraz monitorowanie czujników dwustanowych typu NO/NC poprzez sieć TCP/IP. Expert Net Control posiada możliwość sterownia innymi urządzeniami poprzez bezpotencjałowe styki przekaźników (NO/NC). Dostęp do urządzenia Expert Net Control 2111 możliwy jest z dowolnego komputera sieci Ethernet. Expert Net Control 2111 wyposażony jest w dwanaście portów wejściowych do dołączenia czujników dwu-stanowych, cztery porty czujników temperatury i wilgotności oraz w cztery porty bezpotencjałowych przekaźników do zdalnego sterowania.

 • SYSTEM MONITORINGU - EXPERT NET CONTROL 2191

 • Expert Net Control 2191 to miniaturowe urządzenie umożliwiające zdalną kontrolę parametrów środowiskowych. Porty wejściowe pozwalają na dołączenie oraz monitorowanie czujników dwustanowych typu NO/NC poprzez sieć GSM lub TCP/IP. Expert Net Control posiada możliwość sterownia innymi urządzeniami poprzez bezpotencjałowe styki przekaźników (NO/NC). Dostęp do urządzenia Expert Net Control 2191 możliwy jest z dowolnego komputera sieci Ethernet lub telefonu GSM. Expert Net Control 2191 wyposażony jest w dwanaście portów wejściowych do dołączenia czujników dwu-stanowych, cztery porty czujników temperatury i wilgotności oraz w cztery porty bezpotencjałowych przekaźników do zdalnego sterowania.

 • MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA I MONITORINGU - EXPERT NET CONTROL 2302-1

 • Moduł zarządzalny typu Expert Net Control 2302-1 posiada możliwość zdalnego włączania i wyłączania obwodu zasilania lub konkretnego urządzenia za pomocą sterowania przez sieć TCP/IP lub lokalnego portu szeregowego. Po wykonaniu podstawowych czynności podłączenia, 4 porty przekaźnikowe mogą być sterowane z dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej.
  Expert Net Control 2302-1 wyposażony jest w osiem portów wejściowych do dołączenia czujników dwu-stanowych, oraz w jeden port czujnika temperatury / wilgotności lub interfejsu RS232.

 • MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA I MONITORINGU - EXPERT NET CONTROL 2312-1

 • Moduł zarządzalny typu Expert Net Control 2312-1 posiada możliwość zdalnego włączania i wyłączania obwodu zasilania lub konkretnego urządzenia oraz monitorowania zużycia energii poszczególnych obwodów poprzez sieć TCP/IP lub lokalnego portu szeregowego. Po wykonaniu podstawowych czynności podłączenia, 3 porty przekaźnikowe mogą być sterowane i nadzorowane z dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej.
  Expert Net Control 2312-1 wyposażony jest dodatkowo w jeden port czujnika temperatury / wilgotności lub interfejsu RS232.

 • CZUJNIK TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIA - EXPERT SENSOR BOX 7213

 • Expert Sensor Box 7213 przeznaczony jest do monitorowania środowiska w instalacjach IT. Expert Sensor Box 7213 występuje w trzech wersjach ze zintegrowanymi czujnikami temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego. Oprócz zintegrowanych czujników Expert Sensor Box 7213 posiada dwa porty do dołączenia dodatkowych czujników. Wszystkie wersje Expert Sensor Box 7213 występują z odmianami zasilanymi przez Power-over-Ethenet (PoE)

 • CZUJNIK TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIA - EXPERT SENSOR BOX 7214

 • Expert Sensor Box 7214 przeznaczony jest do monitorowania środowiska w instalacjach IT. Expert Sensor Box 7214 występuje w trzech wersjach ze zintegrowanymi czujnikami temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego. Oprócz zintegrowanych czujników Expert Sensor Box 7214 posiada dwa porty do dołączenia dodatkowych czujników. Wszystkie wersje Expert Sensor Box 7214 występują z odmianami zasilanymi przez Power-over-Ethenet (PoE). Expert Sensor Box 7214 wyposażony jest w port wejściowy do dołączenia czujnika dwu-stanowego oraz w port bezpotencjałowego przekaźnika do zdalnego sterowania.