HOME
O NAS
KONTAKT
Monitoring środowiska
Enviromux 16D
Enviromux 5D
Enviromux 2D
Enviromux Mini Lxo
Enviromux Micro
Enviromux 1-Wire
IPDU
Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2302
Expert Net Control 2312
Expert Sensor Box 7213
Expert Sensor Box 7214
Monitoring środowiska informatycznego firmy Network Technology Incorporation

Systemy monitoringu środowiska i kontroli dostępu dedykowane dla zastosowań w serwerowniach i szafach serwerowych IT

 • SYSTEM MONITORINGU ENVIROMUX 16D - Large Enterprise Environmental Monitoring System


 • FUNKCJONALNOŚĆ
  ENVIROMUX® Enterprise Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, wycieki wody, zasilanie, włamanie i dym. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, wystawieniem stanu alarmowego na stronie www urządzenia, zaświeceniem kontrolki alarmowej i świetlanej kolumny alarmowej, sygnałem syreny, telefonem alarmowym (z automatycznego dialera głosowego) i SMS-em (z bramki GSM).

  Moduł posiada trzy wbudowane sensory: temperatury, wilgotności i zasilania. Ponadto moduł obsługuje 16 portów sensorowych dobieranych do indywidualnych potrzeb, 8 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 4 porty przekaźnikowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
  • Monitorowanie warunków środowiska i bezpieczeństwa serwerowni poprzez sieć IP.
  • Obsługiwane sensory:
   • 16 portów do dołączenia sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb.
   • 8 portów do dołączenia sensorów z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym).
   • 3 wbudowane sensory - temperatury, wilgotności i zasilania.
   • 8 czujników temperatury / wilgotności wyniesionych siecią IP (sensors over IP)
    • ENVIROMUX-MICRO-TRH(P): jedna zintegrowana czujka "kombi" temperatury i wilgotności, dwie czujki temperatury, wilgotności lub temperatury/wilgotności (RJ45), dwie czujki z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym), opcjonalny wbudowany zasilacz PoE (Power over Ethernet), zdublowane wejście zasilające w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
   • 4 moduły czujnikowe z interfejsem 1-Wire wyniesione siecią IP (sensors over IP)
    • ENVIROMUX-1W(P): do 24 czujek połączonych łańcuchowo interfejsem 1-wire. Czujki temperatury, wilgotności, punktu rosy, termopary, 2 moduły do czujek dwustanowych, zdublowane zasilanie lub opcjonalnie zasilanie POE.
   • Moduł RJ45 RS485 Sensor Expander do rozbudowy pojemności systemu o dodatkowe 8 portów do dołączenia sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb.
   • Moduł Digital Input/Output Expander do rozbudowy pojemności systemu o dodatkowe 16 portów do dołączenia sensorów z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym) i 16 portów przekaźnikowych do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
  • Cztery porty przekaźnikowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
   • Stan przekaźnika może zostać zmieniony automatycznie po pojawieniu się alarmu lub też manualnie przez użytkownika.
   • Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami poprzez komendy protokołu SNMP
  • Bieżąca obsługa sieciowych video kamer IP zlokalizowanych w różnych placówkach.
   • Podgląd na żywo monitorowanego obiektu z dowolnego miejsca w dowolnym czasie wraz z wyświetleniem parametrów środowiskowych.
   • Rejestracja wideo może zostać wywołana przez definiowalne w systemie wydarzenia alarmowe
  • Funkcja monitorowania do 64 urządzeń sieciowych IP za pomocą komendy "ping".
   • Alarm wysyłany jest gdy urządzenie nie dopowiada na komendę.
  • System operacyjny oparty na platformie Linux.
  • Tworzenie wielorakich alarmów indywidualnie dla każdego zainstalowanego czujnika.
  • Alarm wyzwalany jest przez przekroczenie założonych parametrów pojedynczego czujnika lub też kombinację kilku warunków połączonych ze sobą a składających się na tzw. alarm inteligentny.
   • możliwość konfiguracji do 50 zdarzeń alarmowych
    • w przypadku przekroczenia założonych parametrów możliwość wysyłania komend SSH do urządzenia lub oprogramowania restartowego.
   • możliwość konfiguracji do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
   • Systemowy rejestr zdarzeń przechowuje takie zdarzenia jak: alarmy, logowania i wylogowania użytkowników, informacje o wysyłanych mailach alarmowych itp.
   • W dzienniku zdarzeń zapisywane są odczyty sensorów. Częstotliwość zapisu definiowane przez użytkownika.
   • Do 1724 odczytów z sensorów i 1000 zdarzeń alarmowych może zostać zapisane w Enviromux-16D.
   • Do 1 200 000 odczytów z sensorów i 3000 zdarzeń alarmowych może zostać zapisane w Enviromux-16DEL.
    • 256 MB pamięci nieulotnej dla dziennika zdarzeń i odczytów stanów sensorów.
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP
  • Możliwość integracji z różnymi pakietami Open Source monitoring - np. Nagios i MRTG.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Port USB do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash.
  • Wbudowana bateria podtrzymująca zasilanie.
   • Zanik zasilania i ponowne jego pojawienie się sygnalizowane jest odpowiednim alarmem.
  • Moduł główny opcjonalnie oferowany ze zdublowanym zasilaczem w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu przy użyciu sieci Ethernet lub okablowania CAT5
   • Sieć Ethernet umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-2D/5D/16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-2D/5D/16D
    • Każdy moduł "master" i "slave" musi posiadać własny unikalny adres IP
   • Połączenie kablowe CAT5/5e/6 umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-16D
    • Każdy moduł "slave" musi posiadać własny unikalny adres RS485 z zakresu 1-255.
   • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich modułów i sensorów.
  • Moduł główny opcjonalnie oferowany z zasilaczami 48V DC lub 24V DC.
  • Opcjonalne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem graficznym pozwala w łatwą obsługę i konfigurację do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D i wszystkich dołączonych do nich sensorów.
  • Obudowa o wysokości 1U przystosowana do montażu w szafie 19".
   • Moduł główny może być zainstalowany złączami czujników w kierunku frontu szafy.
  • Protokoły bezpieczeństwa: HTTPS, SSHv2, SSLv3, filtrowanie adresów IP, LDAPv3, szyfrowanie AES 256-bitowe, autoryzacja 16-znakowym loginem i hasłem, definiowalne ograniczenie praw dostępu poszczególnych użytkowników.
  • Monitoring do zastosowania w centrach danych, centrach kolokacyjnych, centrach hostingowych, centralach telefonicznych, szafach serwerowych i innych bez obsługowych lokalizacjach wymagających monitorowania.
  • Możliwość integracji z bezprzewodowym routerem Wi-Fi w celu zbudowania bezprzewodowego systemu monitoringu środowiska.
   • Konfigurowanie, monitorowanie i rejestrowanie alarmów bez użycia fizycznego podłączenia do sieci kablowej

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  1. Zasilanie
  • Gniazdo typu IEC 230 VAC i 50 lub 60 Hz.
  • Pobór mocy: 35W
  • Punkt dołączenia uziemienia.
  • Bezpiecznik ochronny.
  • Opcja zasilania napięciem 48 VDC (nie pokazana na rysunku).
   • Dozwolony zakres napięcia 36~72VDC (nominalne napięcie 48 VDC).
  • Opcja zasilania napięciem 24 VDC (nie pokazana na rysunku).
   • Dozwolony zakres napięcia 20~32VDC (nominalnie 24 VDC).
  • Opcja z podwójnym zasilaniem (nie pokazana na rysunku).
   • Dostępne modele z zasilaniem 230V AC, 48V DC i 24 V DC.
   • W przypadku gdy jeden z obwodów zasilania zostanie przerwany system automatycznie i bezprzerwowo przełączy się na drugi obwód jeszcze zanim zostanie przełączony na zasilanie bateryjne.
  2. RJ45 Sensor Ports
  • Szesnaście gniazd RJ45 do podłączenia czujek: temperatury, wilgotności, "kombi" temperatury i wilgotności, wycieków, detekcji dymu, tłuczenia szyb, wibracji i ruchu.
  3. Digital Inputs (porty czujek dwustanowych)
  • Osiem złącz zaciskowych - śrubowych.
  • Napięcie wejściowe: 0V DC do +25 VDC.
  • Zasilanie czujek +12V DC 50 mA (złącza 1-7), +12V DC 650mA (złącze 8)
  • Ochrona bezpiecznikowa.
  4. Digital Outputs (przekaźniki wyjściowe)
  • Cztery złącza zaciskowe - śrubowe.
  • Dwustanowe bezpotencjałowe złącza przekaźników.
  • Możliwość określenia stanu przekaźnika jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.
  • Maksymalne obciążenie złącza przekaźników: 0.5A dla 100VAC, 1A dla 30VDC, 0.5A dla 48VDC
  5. Beacon Port (port dołączenia lampy alarmowej)
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Zasilanie lampy alarmowej: +12 V DC, 180 mA.
  • Ochrona bezpiecznikowa.
  6. Siren Port (port dołączenia syreny)
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Zasilanie syreny: +12 V DC, 180 mA.
  • Ochrona bezpiecznikowa.
  7. Zasilanie urządzeń AUX
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Zasilanie: +12 VDC, 150 mA.
  8. Porty USB (do podłączenia urządzeń zewnętrznych)
  • Cztery porty "żeńskie" USB typ A do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash.
   • Dwa porty USB na panelu frontowym i dwa porty na panelu tylnym.
  9. Port USB (do podłączenia konsoli USB)
  • Jeden port USB Typ B "żeński" do dołączenia komputera PC jako terminala portu szeregowego.
  10. RS232 (DCS) Port
  • Jeden port szeregowy "żeński" RJ45 do dołączenia konsoli.
  11. Interfejs sieci Ethernet
  • Port RJ45 z interfejsem 10/100 BaseT Ethernet.
   • Obsługa full- i half-duplex
  12. Port RS232 AUX
  • Port RJ45 do dołączenia modemu GSM z portem szeregowym lub innego urządzenia zdalnie sterowanego poprzez port szeregowy.
  13. Porty We/Wy do połączenia kaskadowego
  • Dwa gniazda RJ45.
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu kablem RS485 (1 moduł typu "master", 4 moduły typu "slave").
   • Każdy moduł "slave" musi posiadać własny unikalny adres RS485 z zakresu 1-255.
   • Do połączeń kaskadowych należy używać kabli CAT5/5e/6 zakończonych wtykami RJ45
   • Moduł typu "slave" można połączyć z modułem typu "master" w odległości kablowej do 1200m
   • W połączeniu kaskadowym ostatni  moduł "slave" musi posiadać specjalny wtyk w gnieździe  bez kabla (ENVIROMUX-TRMPLG - dostarczany na zamówienie).
  • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich połączonych modułów.
  Protokoły
  • HTTP/HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, SMTP, TCP/IP, Syslog, SNTP, DHCP, SSHv2, SSLv3, TLS v1.2, LDAPv3, XOAUTH2, AES 256-bit, 3DES, Blowfish, RSA, EDH-RSA, Arcfour, IPV6, WAP 2.0, RADIUS.
   • Obsługa protokołu XOAUTH2 pozwala na bezpieczniejszą autentyfikację dla kont mailowych (np. Gmail)
  • Kompatybilność z dowolnym oprogramowaniem do zarządzania za pomocą protokołu SNMP.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Konfiguracja i nadzór poprzez zintegrowany serwer web HTTP/HTTPS, Telnet, SSH lub interfejs szeregowy USB/RJ45
   • Obsługa systemu poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 i wyższą, Firefox 1.5 i wyższą, Netscape 9, Google Chrome, Safari 1.3 i wyższą dla komputerów MAC oraz Safari 3.0 i wyższą dla komputerów PC.
   • Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Solaris, Linux, FreeBSD i MAC OS 10/11.
  • Adres IP ENVIROMUX-16D może mieć przypisany automatycznie przez serwer DHCP.
  • Przekroczenie ustalonego zakresu wartości alarmowej czujnika będzie skutkowało wysłaniem trapu SNMP, e-maila, zdarzenia do programu syslog i wiadomości SMS (poprzez modem 3G USB).
   • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
   • Alarmy wysyłane są maksymalnie na 17 adresów email.
    • Użytkownicy mogą skonfigurować zasady określające otrzymanie alarmu jak również mogą przypisać indywidualny opis do każdego z alarmów czujnika.
   • Trapy SNMP mogą mieć unikalną identyfikację OID (Object Identifiers) dla każdego z czujników.
  • Obsługa protokołu HTTP REST API do odbioru danych w formiacie JSON
  Wbudowana czujka temperatury
  • Monitorowanie temperatury wewnątrz obudowy ENVIROMUX-16D
   • Do monitorowania temperatury otoczenia zaleca się stosowanie sensora zewnętrznego.
  • Zakres pomiaru od 0°C do 40°C.
  • Dokładność pomiaru ±0.75°C.
  Wbudowana czujka wilgotności
  • Monitorowanie wilgotności wewnątrz obudowy ENVIROMUX-16D
   • Do monitorowania wilgotności otoczenia zaleca się stosowanie sensora zewnętrznego.
  • Zakres pomiaru od 20% do 80% wilgotności względnej w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
  • Dokładność pomiaru ±5% wilgotności względnej.
  Wbudowana czujka zasilania
  • Pomiar napięcia zasilania głównego: 0 do 255V AC
  • Pomiar napięcia zasilania bateryjnego: 0 do 20V DC
  • Pomiar napięcia zasilania głównego w modelach 24V DC: 20 do 32V DC
  • Pomiar napięcia zasilania głównego w modelach 48V DC: 36 do 72V DC
  • Alarmy wysyłane są gdy brak jest napięcia zasilającego i gdy zasilanie zostanie przywrócone.
  Awaryjne zasilanie z akumulatora MTBF
  • E-16D: 89 884 h.
  • E-16DDP: 107 046 h.
  • E-16D-24V: 115 143 h.
  • E-16D-24VDP: 121 484 h.
  • E-16D-48V: 115 143 h.
  • E-16D-48VDP: 121 484 h.
  • E-16DEL: 89 884 h.
  Wymiary
  • SxWxG:
   • bez zestawu montażowego do szaf rack 19": 412x44x255 mm
   • z zestawem montażowym do szaf rack 19": 483x44x255 mm
  Waga
  • ENVIROMUX-16D: 4.31 kg (9.5 lb).
  • ENVIROMUX-16D-48VDP: 4.36 kg (9.6 lbs).
  Wymagania środowiskowe
  • Temperatura pracy: 0°C do 40°C
  • Temperatura przechowywania: -30°C do 60°C
  • Wilgotność względna pracy i przechowywania: 17 do 90% bez efektu kondensacji
  Certyfikaty
  • CE, RoHS
  • Zgodność z TAA
  Gwarancja
  • Dwa lata


  Administrowanie systemem
  Interfejs sieciowy Web (podgląd wersji demonstracyjnej)
  • Konfiguracja systemu poprzez stronę www sieci Internet/LAN lub połaczenie 4G.
   • Transmisja danych 4G wymaga zastosowania modemu USB 4G.
    • Powiadomienia e-mail i SMS mogą być wysłane niezależnie od połączenia Ehternetowego
  • Obsługa systemu poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 i wyższą, Firefox 1.5 i wyższą, Netscape 9, Google Chrome, Safari 1.3 i wyższą dla komputerów MAC oraz Safari 3.0 i wyższą dla komputerów PC.
  • Konfiguracja progowych wartości zadziałania czujnika, sposobu wysyłania alarmu, formatu alarmu i zapisywania alarmu w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Indywidualne ustawienie tytułów wiadomości SMS i E-mail w zależności od typu alarmu
  • Podgląd i edycja aktualnych wartości pomiarowych czujników, progów zadziałania i stanów alarmowych.
   • Możliwość podglądu statusu wszystkich czujników ENVIROMUX-16D na jednej podsumowującej stronie (w tym do 8 czujników typu sensor over IP).
   • Wszystkie czujniki w stanie alarmowym mogą zostać szybko sprawdzone z poziomu strony podsumowującej.
   • Możliwość ustawienia przez użytkownika akceptacji automatycznego powrotu czujnika do normalnego statusu po ustaniu alarmu bez konieczności manualnego kasowania tego stanu alarmowego.
  • Podgląd i edycja wpisów przechowywanych w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Systemowy rejestr zdarzeń przechowuje takie zdarzenia jak: alarmy, logowania i wylogowania użytkowników, informacje o wysyłanych mailach alarmowych itp.
   • W dzienniku zdarzeń zapisywane są odczyty sensorów. Częstotliwość zapisu definiowane przez użytkownika.
   • Do 1724 odczytów z sensorów i 1000 zdarzeń alarmowych może zostać zapisane w Enviromux-16D.
   • Do 1 200 000 odczytów z sensorów i 3000 zdarzeń alarmowych może zostać zapisane w Enviromux-16DEL.
    • 256 MB pamięci nieulotnej dla dziennika zdarzeń i odczytów stanów sensorów.
   • Możliwość pobrania rejestru zdarzeń jako zwykłego pliku tekstowego.
  • Konfiguracja ustawień sieci IP (adres, maska podsieci, brama domyślna, DNS, itp.), uprawnień administracyjnych użytkowników i ustawień zapisywanych w rejestrze zdarzeń.
  • Możliwość stosowania certyfikatów x509 użytkownika.
  • Do 16 użytkowników może mieć dostęp do interfejsu sieciowego web jednocześnie.
  • Uprawnienia do ustawiania progów alarmowych, reguł i metod wysyłania alarmów definiowane są indywidualnie dla każdego z użytkowników.
  • Konfiguracja do 50 zdarzeń alarmowych.
  • Konfiguracja do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu.
   • Sieć Ethernet umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-2D/5D/16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-2D/5D/16D.
    • Każdy moduł "master" i "slave" musi posiadać własny unikalny adres IP.
    • Czujki IP mogą być obsługiwane tylko przez moduł "master"
   • Połączenie kablowe CAT5/5e/6 umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-16D
    • Każdy moduł "slave" musi posiadać własny unikalny adres RS485 z zakresu 1-255.
    • W połączeniu kaskadowym ostatni moduł "slave" musi posiadać specjalny wtyk w gnieździe bez kabla (dostarczany na zamówienie).
   • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich modułów i sensorów.
  Obsługa przedniego panelu.
  • Wskaźniki LED oznaczające:
   • "INT ALERT" — przekroczenie wartości alarmowej przez czujnik wewnętrzny.
   • "EXT ALERT" — przekroczenie wartości alarmowej przez czujnik zewnętrzny.
   • "LOW BAT" — niski poziom naładowania baterii podtrzymującej zasilanie.
   • "CHECK LOG" — informacja o pozostawionej wiadomości w rejestrze zdarzeń.
   • "AUX" — informacja o zasilaniu urządzeń pomocniczych
   • "PWR" — wskaźnik zasilania.
  • Przycisk "Alarm Test/Silence" – używany do testowania lub wyciszania alarmów z urządzeń dołączonych do wyjścia syreny.
  • Przycisk "Restore Defaults" – używany do manualnego przywracania ustawień fabrycznych ENVIROMUX-16D.
  • Przycisk "System Reset" – używany do manualnego uruchomienia/przeładowania oprogramowania ENVIROMUX-16D.
  Interfejs szeregowy USB / Telnet / SSH
  • Konfiguracja systemu, sterowanie i kontrola za pomocą tekstowego menu dostępnego przez port konsoli USB, port szeregowy RJ45, Telnet i SSH.
   • Prędkość przesyłania danych: 9600 do 115200 bit/s.
   • Format danych: 1 bit startu, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu.
  • Dostęp do systemu zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem.
   • Dane logowania system przechowuje w postaci zaszyfrowanej.
  • Dwa poziomy uprawnień użytkowników: użytkownik i administrator.
  • Możliwość włączenia i wyłączenia protokołów Telnet i SSH
   • Wyłączenie protokołu Telent może uchronić przed nieautoryzowanym dostępem do ustawień systemu ENVIROMUX-16D
  Operacje sieciowe
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP
  • Obsługa protokołu SNMP pozwalająca na integrację z sieciową platformą zarządzania.
   • Sterowanie przekaźnikami wyjściowymi za pomocą komend protokołu SNMP w celu włączenia/wyłączenia zewnętrznych urządzeń.
    • Komendy sterujące mogą być wysyłane z oprogramowania SNMP, przeglądarki MIB (Windows) lub linii komend (Linux).
  • Aktualizacja oprogramowania systemowego.
  Integracja z systemami monitoringu typu Open Source
  Opcjonalne oprogramowanie zarządzające systemem monitoringu
  • Opcjonalny system zarządzania monitoringiem środowiska i konfiguracji do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D poprzez przegladarkę internetową zainstalowaną na komputerze, smartfonie i/lub tablecie.
  • Opcjonalne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem pozwala na prostą obsługę monitorowania i konfiguracji do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D, ENVIROMUX-SEMS-16(U), IPDU-S4/8 i wszystkich podłączonych do nich czujników.
  • Możliwość zmiany ustawień w wielu podłączonych modułach jednej grupy jednocześnie
   • przykłady: dodanie nowych użytkowników, serwerów mailowych, ustawień sieciowych, ustawień bezpieczeństwa, ustawień systemowych etc.
  Podgląd statusu wszystkich czujników na urządzeniach mobilnych (podgląd wersji demonstracyjnej)
  • Podgląd aktualnych wartości pomiarowych na podsumowującej stronie urządzeń mobilnych - smartphone-y, tablety, etc.
  • Strona podsumowująca statusy i aktualne wartości pomiarowe wszystkich podłączonych czujników.


  Czujniki i akcesoria do modułu ENVIROMUX-16D

  Czujniki środowiskowe

  Czujniki bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

  Detekcja i monitoring zasilania

  Akcesoria komunikacyjne i alarmowe

  Moduły rozbudowy systemu i inne akcesoria


  Pliki do pobrania

  Karty katalogowe

  Wiedza

  Instrukcje obsługi

  Podgląd wersji demonstracyjnej

  Model 3D

  Szablon

  Oprogramowanie systemowe (firmware)

  Edytor konfiguracji

  Baza wiedzy