HOME
O NAS
KONTAKT
Monitoring środowiska
Enviromux 16D
Enviromux 5D
Enviromux 2D
Enviromux Mini Lxo
Enviromux Micro
Enviromux 1-Wire
IPDU
Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2302
Expert Net Control 2312
Expert Sensor Box 7213
Expert Sensor Box 7214
Monitoring środowiska informatycznego firmy Network Technology Incorporation

Systemy monitoringu środowiska i kontroli dostępu dedykowane dla zastosowań w serwerowniach i szafach serwerowych IT

 • SYSTEM MONITORINGU 2D - ENVIROMUX®Small Enterprise Environment Monitoring System


 • FUNKCJONALNOŚĆ
  ENVIROMUX® Small Enterprise Environment Monitoring System z funkcją obsługi zaawansowanych czujników kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, wystawieniem stanu alarmowego na stronie www urządzenia, zaświeceniem kontrolki alarmowej, wysłaniem wiadomości głosowej (z automatycznego dialera głosowego) i SMS-em (z bramki GSM).

  Moduł posiada 2 porty sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb, 5 portów dla sensorów z wyjściem dwustanowym i 1 port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznym urządzeniem.
  • Monitorowanie warunków środowiska serwerowni poprzez sieć IP.
  • Obsługiwane sensory:
   • 2 porty do dołączenia sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb.
   • 5 portów do dołączenia sensorów z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym).
   • 8 czujników temperatury / wilgotności wyniesionych siecią IP (sensors over IP)
    • ENVIROMUX-MICRO-TRH(P): jedna zintegrowana czujka "kombi" temperatury i wilgotności, dwie czujki temperatury, wilgotności lub temperatury/wilgotności (RJ45), dwie czujki z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym), opcjonalny wbudowany zasilacz PoE (Power over Ethernet), zdublowane wejście zasilające w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
   • 4 moduły czujnikowe z interfejsem 1-Wire wyniesione siecią IP (sensors over IP)
    • ENVIROMUX-1W(P): do 24 czujek połączonych łańcuchowo interfejsem 1-wire. Czujki temperatury, wilgotności, punktu rosy, termopary, 2 moduły do czujek dwustanowych, zdublowane zasilanie lub opcjonalnie zasilanie POE.
   • Moduł RJ45 RS485 Sensor Expander do rozbudowy pojemności systemu o dodatkowe 8 portów do dołączenia sensorów dobieranych do indywidualnych potrzeb.
   • Moduł Digital Input/Output Expander do rozbudowy pojemności systemu o dodatkowe 16 portów do dołączenia sensorów z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym) i 16 portów przekaźnikowych do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
  • Jeden port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
   • Stan przekaźnika może zostać zmieniony automatycznie po pojawieniu się alarmu lub też manualnie przez użytkownika.
   • Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami poprzez komendy protokołu SNMP
  • Bieżąca obsługa sieciowych video kamer IP zlokalizowanych w różnych placówkach.
   • Podgląd na żywo monitorowanego obiektu z dowolnego miejsca w dowolnym czasie wraz z wyświetleniem parametrów środowiskowych.
   • Rejestracja wideo może zostać wywołana przez definiowalne w systemie wydarzenia alarmowe
  • Funkcja monitorowania do 64 urządzeń sieciowych IP za pomocą komendy "ping".
   • Alarm wysyłany jest gdy urządzenie nie dopowiada na komendę.
  • System operacyjny oparty na platformie Linux
  • Tworzenie wielorakich alarmów indywidualnie dla każdego zainstalowanego czujnika.
  • Alarm wyzwalany jest przez przekroczenie założonych parametrów pojedynczego czujnika lub też kombinację kilku warunków połączonych ze sobą a składających się na tzw. alarm inteligentny.
   • możliwość konfiguracji do 50 zdarzeń alarmowych
    • w przypadku przekroczenia założonych parametrów możliwość wysyłania komend SSH do urządzenia lub oprogramowania restartowego.
   • możliwość konfiguracji do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP
  • Możliwość integracji z różnymi pakietami Open Source monitoring - np. Nagios i MRTG.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Dwa porty USB do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash. Jeden port USB do połączenia terminala konsoli z interfejsem szeregowym.
  • Opcjonalnie moduł z wbudowaną bateria podtrzymującą zasilanie.
   • Zanik zasilania i ponowne jego pojawienie się sygnalizowane jest odpowiednim alarmem.
  • Moduł główny opcjonalnie oferowany z zasilaczami 24V DC lub 48V DC lub wbudowanym Power over Ethernet (PoE).
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu przy użyciu sieci Ethernet
   • Sieć Ethernet umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-2D/5D/16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-2D/5D/16D
    • Każdy moduł "master" i "slave" musi posiadać własny unikalny adres IP
   • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich modułów i sensorów.
  • Zdublowane wejście zasilające w celu dołączenia dwóch niezależnych źródeł zasilania.
   • Drugi zasilacz dostarczany jest na oddzielne zamówienie.
  • Opcjonalnie Enviromux 2D może być dostarczony w wersji przemysłowej przystosowanej do pracy w wysokich temperaturach. Przemysłowa wersja systemu posiada możliwość pracy i monitorowania w temperaturach do 75°C.
  • Opcjonalne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem graficznym pozwala w łatwą obsługę i konfigurację do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D, ENVIROMUX-SEMS-16(U), IPDU-S4/8 i wszystkich dołączonych do nich sensorów.
  • Elastyczny sposób montażu.
   • Podstawowe uchwyty montażowe dostarczane wraz z modułem głównym.
   • Opcjonalnie możliwość zastosowania uchwytów do montażu w szafie rack 19" - 1U. Moduł główny może być zainstalowany złączami czujników w kierunku frontu szafy lub jej tyłu.
   • Opcjonalna wersja obudowy do montażu na szynie DIN (TS35).
  • Protokoły bezpieczeństwa: HTTPS, SSHv2, SSLv3, filtrowanie adresów IP, LDAPv3, szyfrowanie AES 256-bitowe, autoryzacja 16-znakowym loginem i hasłem, definiowalne ograniczenie praw dostępu poszczególnych użytkowników.
  • Monitoring do zastosowania w centrach danych, centrach kolokacyjnych, centrach hostingowych, centralach telefonicznych, szafach serwerowych i innych bez obsługowych lokalizacjach wymagających monitorowania.
  • Możliwość integracji z bezprzewodowym routerem Wi-Fi w celu zbudowania bezprzewodowego systemu monitoringu środowiska.
   • Konfigurowanie, monitorowanie i rejestrowanie alarmów bez użycia fizycznego podłączenia ;do sieci kablowej


  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Porty sensorów z wtykiem RJ45
  • Dwa gniazda RJ45 do podłączenia czujek: temperatury, wilgotności, wycieków, dymu, stłuczenia szyby, wstrząsów, ruchu i wielu innych.
   • Dwa definiowane przez użytkownika poziomy alarmów - niekrytyczny i krytyczny.
  • Każdy port zasilany jest przez +12 V DC, 100 mA.
  Porty czujek dwustanowych
  • Pięć portów ze śrubowymi zaciskami do podłączenia czujek dwustanowych i czujnika wycieków.
  • Porty bezpotencjałowe.
  • Napięcie zasilania czujek: +5V DC.
  • Ograniczenie prądowe do 10mA.
  • Maksymalna rezystancja zmiany stanu portu: 300KΩ.
  Port przekaźnika wyjściowego
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Dwustanowe bezpotencjałowe złącza przekaźnika.
  • Możliwość określenia stanu przekaźnika jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.
  • Maksymalne obciążenie złącza przekaźników: 0.5A dla 125VAC, 1A dla 30VDC, 0.5A dla 48VDC
  Port USB
  • Dwa porty "żeńskie" USB typ A do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash.
  • Jeden port "żeński" USB typ B do połączenia terminala konsoli z interfejsem szeregowym.
  Interfejs sieci Ethernet
  • Jedno gniazdo RJ45.
  • Interfejs 10/100 BaseT Ethernet.
   • Obsługa full- i half-duplex
  Port zasilający
  • Zasilanie urządzeń AUX
   • Złącze zaciskowe - śrubowe
   • Wydajność: +12V DC, 500mA
  Awaryjne zasilanie z akumulatora - opcja
  • Zasilanie z akumulatora litowego.
  • Zapewnienie awaryjnego zasilania przez dwie godziny.
  MTBF
  • ENVIROMUX-2D: 229 580 h
  • ENVIRONUX-2DB: 230 693 h
  Protokoły
  • HTTP/HTTPS, SNMP V1/V2c/V3, SMTP, TCP/IP, Syslog, SNTP, DHCP, SSHv2, SSLv3, TLS, LDAPv3, XOAUTH2, AES 256-bitowe, 3DES, Blowfish, RSA, EDH-RSA, Arcfour, IPV6, WAP 2.0, RADIUS
   • Obsługa protokołu XOAUTH2 pozwala na bezpieczniejszą autentyfikację dla kont mailowych (np. Gmail)
  • Kompatybilność z dowolnym oprogramowaniem do zarządzania za pomocą protokołu SNMP.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Konfiguracja i nadzór poprzez zintegrowany serwer web HTTP/HTTPS, Telnet, SSH lub interfejs USB.
  • Adres IP ENVIROMUX-2D może mieć przypisany automatycznie przez serwer DHCP.
  • Przekroczenie ustalonego zakresu wartości alarmowej czujnika będzie skutkowało wysłaniem trapu SNMP, e-maila, zdarzenia do programu syslog i wiadomości SMS (poprzez modem 3G USB).
   • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
   • Email-e alarmowe mogą być wysyłane na 17 adresów.
  • Obsługa protokołu HTTP REST API do odbioru danych w formiacie JSON
  Wymiary
  • SxWxG (mm): 148x44x76
  • Opcjonalnie możliwość zastosowania uchwytów do montażu w szafie rack 19" - 1U (ENVIROMUX-RK1-2D)
   • Moduł główny może być zainstalowany złączami czujników w kierunku frontu szafy lub jej tyłu.
  Waga
  • ENVIROMUX-2D: 0,45kg (1.8 lb)
  Zasilanie
  • Zdublowane wejście zasilające prądu stałego.
   • W przypadku gdy jeden z obwodów zasilania zostanie przerwany system automatycznie i bezprzerwowo przełączy się na drugi obwód.
  • Zasilacz zewnętrzny 230 VAC i 50 lub 60 Hz (dostarczany w standardzie).
   • Drugi zasilacz dostarczany jest na oddzielne zamówienie.
  • Pobór mocy: 10W
  • Opcjonalny wbudowany zasilacz PoE (Power over Ethernet)
   • Zasilanie Power over Ethernet zgodne za standardami: IEEE 802.3af, 802.3at.
    • Standardy firmowe takie jak Cisco Discovery Protocol nie są obsługiwane
     • Współpraca ze starszymi wersjami przełączników i routerów wymaga zastosowania zasilaczy PWR-SPLY-9V3A
   • W przypadku gdy obwod zasilania PoE zostanie przerwany system automatycznie i bezprzerwowo przełączy się na obwód zasilania prądem stałym DC.
  • Opcja zasilania napięciem 24 VDC
   • Dozwolony zakres napięcia 9~36VDC (nominalne napięcie 24 VDC).
   • Przeznaczenie do instalacji 24V w środowisku telekomunikacyjnym
  • Opcja zasilania napięciem 48 VDC
   • Dozwolony zakres napięcia 18~72VDC (nominalne napięcie 48 VDC).
  • W celu instalacji modułu ENVIROMUX-2D w środowisku telekomunikacyjnym z napięciami zasilającymi 48V lub 24V należy użyć konwertera DC-DC PWR-48V-12V1-6A.
  Wymagania środowiskowe
  • Temperatura pracy:
   • ENVIROMUX-2D: 0°C do 60°C.
   • ENVIROMUX-2D-IND: -20°C do 75°C.
  • Temperatura przechowywania: -30°C do 60°C.
  • Wilgotność względna pracy i przechowywania: 17 do 90% bez efektu kondensacji
  Certyfikaty
  • CE, RoHS.
  • EN51055, EN50121-3-2
  Gwarancja
  • Dwa lata


  Administrowanie systemem
  Interfejs sieciowy Web (podgląd wersji demonstracyjnej)
  • Konfiguracja systemu poprzez stronę www sieci Internet/LAN lub 3G.
   • Transmisja danych 3G wymaga zastosowania modemu USB 3G.
    • Powiadomienia e-mail i SMS mogą być wysłane niezależnie od połączenia Ehternetowego
  • Obsługa systemu poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 i wyższą, Firefox 1.5 i wyższą, Netscape 9, Google Chrome, Safari 1.3 i wyższą dla komputerów MAC oraz Safari 3.0 i wyższą dla komputerów PC.
  • Konfiguracja progowych wartości zadziałania czujnika, sposobu wysyłania alarmu, formatu alarmu i zapisywania alarmu w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Indywidualne ustawienie tytułów wiadomości SMS i E-mail w zależności od typu alarmu
  • Podgląd i edycja aktualnych wartości pomiarowych czujników, progów zadziałania i stanów alarmowych.
   • Możliwość podglądu statusu wszystkich czujników ENVIROMUX-2D na jednej podsumowującej stronie (w tym do 8 czujników typu sensor over IP). 
   • Wszystkie czujniki w stanie alarmowym mogą zostać szybko sprawdzone z poziomu strony podsumowującej.
   • Możliwość ustawienia przez użytkownika akceptacji automatycznego powrotu czujnika do normalnego statusu po ustaniu alarmu bez konieczności manualnego kasowania tego stanu alarmowego.
  • Podgląd i edycja wpisów przechowywanych w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Systemowy rejestr zdarzeń przechowuje takie zdarzenia jak: alarmy, logowania i wylogowania użytkowników, informacje o wysyłanych mailach alarmowych itp.
   • Rejestr zmian wartości mierzonych przez czujniki. Odstęp czasu próbkowania definiowany przez użytkownika.
   • Przechowywanie do 1000 wpisów typu zdarzenie alarmowe lub logowanie i wylogowanie użytkowników.
   • Możliwość pobrania rejestru zdarzeń jako zwykłego pliku tekstowego.
  • Konfiguracja ustawień sieci IP (adres, maska podsieci, brama domyślna, DNS, itp.), uprawnień administracyjnych użytkowników i ustawień zapisywanych w rejestrze zdarzeń.
  • Możliwość stosowania certyfikatów x509 użytkownika.
  • Do 16 użytkowników może mieć dostęp do interfejsu sieciowego web jednocześnie.
  • Konfiguracja do 50 zdarzeń alarmowych
  • Konfiguracja do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • W celu zwiększenia ilości dołączonych sensorów istnieje możliwość kaskadowego łączenia do pięciu modułów monitoringu.
   • Sieć Ethernet umożliwia z pojedynczym modułem "master" ENVIROMUX-2D/5D/16D połączenie kaskadowe do czterech modułów "slave" ENVIROMUX-2D/5D/16D.
    • Każdy moduł "master" i "slave" musi posiadać własny unikalny adres IP.
    • Czujki IP mogą być obsługiwane tylko przez moduł "master"
   • W połączeniu kaskadowym używa się pojedynczego interfejsu web-owego dla wszystkich modułów i sensorów.
  Obsługa przedniego panelu.
  • Wskaźniki LED oznaczające:
   • "Fault" (kolor czerwony) wskaźnik zaświeci się gdy nastąpi przekroczenie wartości alarmowej przez czujnik.
   • "Power" (kolor zielony) wskaźnik zaświeci się gdy moduł jest zasilany.
  • Przycisk "Restore Defaults" – używany do manualnego przywracania ustawień fabrycznych ENVIROMUX-2D.
  • Przycisk "System Reset" – używany do manualnego uruchomienia/przeładowania oprogramowania ENVIROMUX-2D.
  Interfejs szeregowy USB / Telnet / SSH
  • Konfiguracja systemu, sterowanie i kontrola za pomocą tekstowego menu dostępnego przez port konsoli USB, Telnet i SSH.
  • Dostęp do systemu zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem
   • Dane logowania system przechowuje w postaci zaszyfrowanej.
  • Dwa poziomy uprawnień użytkowników: użytkownik i administrator.
  • Możliwość włączenia i wyłączenia protokołów Telnet i SSH
   • Wyłączenie protokołu Telent może uchronić przed nieautoryzowanym dostępem do ustawień systemu ENVIROMUX-2D
  Operacje sieciowe
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP.
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP.
  • Obsługa protokołu SNMP pozwalająca na integrację z sieciową platformą zarządzania.
   • Sterowanie przekaźnikami wyjściowymi za pomocą komend protokołu SNMP w celu włączenia/wyłączenia zewnętrznych urządzeń.
    • Komendy sterujące mogą być wysyłane z oprogramowania SNMP, przeglądarki MIB (Windows) lub linii komend (Linux).
  • Aktualizacja oprogramowania systemowego.
  Podgląd statusu wszystkich czujników na urządzeniach mobilnych (podgląd wersji demonstracyjnej)
  • Podgląd aktualnych wartości pomiarowych na podsumowującej stronie urządzeń mobilnych - smartphone-y, tablety, etc.
  • Strona podsumowująca statusy i aktualne wartości pomiarowe wszystkich podłączonych czujników.
  Integracja z systemami monitoringu typu Open Source
  Opcjonalne oprogramowanie zarządzające systemem monitoringu
  • Opcjonalny system zarządzania monitoringiem środowiska i konfiguracji do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D poprzez przegladarkę internetową zainstalowaną na komputerze, smartfonie i/lub tablecie.
  • Opcjonalne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem pozwala na prostą obsługę monitorowania i konfiguracji do 3000 modułów ENVIROMUX-2D/5D/16D, ENVIROMUX-MICRO-TRH(P), ENVIROMUX-MICRO-1W(P) i wszystkich podłączonych do nich czujników.
  • Możliwość zmiany ustawień w wielu podłączonych modułach jednej grupy jednocześnie
   • przykłady: dodanie nowych użytkowników, serwerów mailowych, ustawień sieciowych, ustawień bezpieczeństwa, ustawień systemowych etc.


  Czujniki i akcesoria do modułu ENVIROMUX-2D

  Czujniki środowiskowe

  Czujniki bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

  Detekcja i monitoring zasilania

  Akcesoria komunikacyjne i alarmowe

  Moduły rozbudowy systemu i inne akcesoria


  Pliki do pobrania

  Karty katalogowe

  Wiedza

  Instrukcje obsługi

  Podgląd wersji demonstracyjnej

  Szablon

  Oprogramowanie systemowe (firmware)

  Oprogramowanie umożliwające powielanie konfiguracji w innych modułach ENVIROMUX

  Baza wiedzy