HOME
O NAS
KONTAKT
Monitoring środowiska
Enviromux 16D
Enviromux 5D
Enviromux 2D
Enviromux Mini Lxo
Enviromux Micro
Enviromux 1-Wire
IPDU
Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2302
Expert Net Control 2312
Expert Sensor Box 7213
Expert Sensor Box 7214
Monitoring środowiska informatycznego firmy Network Technology Incorporation

Systemy monitoringu środowiska i kontroli dostępu dedykowane dla zastosowań w serwerowniach i szafach serwerowych IT

 • SYSTEM MONITORINGU - ENVIROMUX® Mini Server Environment Monitoring System


 • FUNKCJONALNOŚĆ
  ENVIROMUX® Mini Server Environment Monitoring System kontroluje krytyczne parametry środowiskowe (takie jak temperatura, wilgotność i wycieki wody) których przekroczenie może spowodować zniszczenie urządzeń infrastruktury serwerowej. Przekroczenie ustalonego zakresu wartości ostrzegawczej bądź alarmowej będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP, wystawieniem stanu alarmowego na stronie www urządzenia, zaświeceniem kontrolki alarmowej, wysłaniem wiadomości głosowej (z automatycznego dialera głosowego) i SMS-em (z bramki GSM).
  • Monitorowanie warunków środowiska serwerowni poprzez sieć IP.
  • Obsługiwane sensory:
   • 2 czujki temperatury, wilgotności lub temperatury/wilgotności
   • 5 czujek z wyjściem dwustanowym (zero-jedynkowym).
   • dołączanie czujek bez konieczności wyłączania systemu
  • Jeden port przekaźnikowy do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.
   • Stan przekaźnika może zostać zmieniony automatycznie po pojawieniu się alarmu lub też manualnie przez użytkownika.
  • Bieżąca obsługa sieciowych video kamer IP zlokalizowanych w różnych placówkach.
   • Podgląd na żywo monitorowanych obiektów wraz z wyświetleniem parametrów środowiskowych.
  • Funkcja monitorowania do 16 urządzeń sieciowych IP za pomocą komendy "ping".
   • Alarm wysyłany jest gdy urządzenie nie dopowiada na komendę.
  • Dwa porty USB do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash. Jeden port USB do połączenia terminala konsoli z interfejsem szeregowym.
  • Opcjonalnie moduł z wbudowaną bateria podtrzymującą zasilanie.
   • Zanik zasilania i ponowne jego pojawienie się sygnalizowane jest odpowiednim alarmem.
  • Tworzenie wielorakich alarmów indywidualnie dla każdego zainstalowanego czujnika.
  • Alarm wyzwalany jest przez przekroczenie założonych parametrów pojedynczego czujnika lub też kombinację kilku warunków połączonych ze sobą a składających się na tzw. alarm inteligentny.
   • możliwość konfiguracji do 50 zdarzeń alarmowych
   • możliwość konfiguracji do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP
  • Możliwość integracji z różnymi pakietami Open Source monitoring - np. Nagios i MRTG.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • System operacyjny oparty na platformie Linux
  • Współpraca ze skanerami bezpieczeństwa sieci.
  • Możliwość tworzenia kopii zapasowych i przywracania konfiguracji systemu.
  • Elastyczny sposób montażu.
   • Podstawowe uchwyty montażowe dostarczane wraz z modułem głównym.
   • Opcjonalnie możliwość zastosowania uchwytów do montażu w szafie rack 19" - 1U. Moduł główny może być zainstalowany złączami czujników w kierunku frontu szafy lub jej tyłu.
   • Opcjonalna wersja obudowy do montażu na szynie DIN (TS35).
  • Protokoły bezpieczeństwa: HTTPS, SSHv2, SSLv3, filtrowanie adresów IP, LDAPv3, szyfrowanie AES 256-bitowe, autoryzacja 16-znakowym loginem i hasłem, definiowalne ograniczenie praw dostępu poszczególnych użytkowników.
  • Monitoring do zastosowania w centrach danych, centrach kolokacyjnych, centrach hostingowych, centralach telefonicznych, szafach serwerowych i innych bez obsługowych lokalizacjach wymagających monitorowania.
  • Opcjonalnie Enviromux-Mini-Lxo może być dostarczony w wersji przemysłowej przystosowanej do pracy w wysokich temperaturach. Przemysłowa wersja systemu posiada możliwość pracy i monitorowania w temperaturach do 75°C.
  • Możliwość integracji z bezprzewodowym routerem Wi-Fi w celu zbudowania bezprzewodowego systemu monitoringu środowiska.
   • Konfigurowanie, monitorowanie i rejestrowanie alarmów bez użycia fizycznego podłączenia do sieci kablowej


  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Porty sensorów temperatury i wilgotności
  • Dwa gniazda RJ45 do podłączenia czujek: temperatury, wilgotności lub "kombi" temperatury i wilgotności.
   • Dwa definiowane przez użytkownika poziomy alarmów - niekrytyczny i krytyczny.
  Porty czujek dwustanowych
  • Pięć portów ze śrubowymi zaciskami do podłączenia czujek dwustanowych i czujnika wycieków.
  • Porty bezpotencjałowe.
  • Napięcie zasilania czujek: +5V DC.
  • Ograniczenie prądowe do 10mA.
  • Maksymalna rezystancja zmiany stanu portu: 300KΩ.
  Port przekaźnika wyjściowego
  • Złącze zaciskowe - śrubowe.
  • Dwustanowe bezpotencjałowe złącza przekaźnika.
  • Maksymalne obciążenie złącza przekaźników: 0.5A dla 125VAC, 1A dla 30VDC
  Port USB
  • Dwa porty "żeńskie" USB typ A do podłączenia modemu USB lub do zapisywania dziennika zdarzeń w pamięci typu flash.
  • Jeden port "żeński" USB typ B do połączenia terminala konsoli z interfejsem szeregowym.
  Interfejs sieci Ethernet
  • Jedno gniazdo RJ45.
  • Interfejs 10/100 BaseT Ethernet.
  Awaryjne zasilanie z akumulatora - opcja
  • Zasilanie z akumulatora litowego.
  • Zapewnienie awaryjnego zasilania przez dwie godziny.
  MTBF
  • ENVIROMUX-MINI-LXO: 274 783 h.
  Protokoły
  • HTTP/HTTPS, SNMP V1/V2c/V3, SMTP, TCP/IP, Syslog, SNTP, DHCP, SSHv2, SSLv3, TLS, LDAPv3, AES 256-bitowe, 3DES, Blowfish, RSA, EDH-RSA, Arcfour, IPV6, WAP 2.0
  • Kompatybilność z dowolnym oprogramowaniem do zarządzania za pomocą protokołu SNMP.
   • Odpytywanie komendami SNMP
  • Konfiguracja i nadzór poprzez zintegrowany serwer web HTTP/HTTPS, Telnet, SSH lub interfejs USB.
   • Obsługa systemu poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 i wyższą, Firefox 1.5 i wyższą, Netscape 9, Google Chrome, Safari 1.3 i wyższą dla komputerów MAC oraz Safari 3.0 i wyższą dla komputerów PC.
   • Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Solaris, Linux, FreeBSD i MAC OS 10/11.
  • Adres IP ENVIROMUX-MINI-LXO może mieć przypisany automatycznie przez serwer DHCP.
  • Przekroczenie zakresu wartości alarmowej czujnika będzie skutkowało wysłaniem e-maila, trapu SNMP lub/i alarmu protokołem syslog.
   • Alarmy umieszczane są w systemowym dzienniku zdarzeń, dostępnym poprzez interfejs użytkownika.
   • Email-e alarmowe mogą być wysyłane na 17 adresów.
  Wymiary
  • SxWxG (mm): 148x44x76
  • Opcjonalnie możliwość zastosowania uchwytów do montażu w szafie rack 19" - 1U (ENVIROMUX-RK1-2D)
   • Moduł główny może być zainstalowany złączami czujników w kierunku frontu szafy lub jej tyłu.
  Zasilanie
  • Zasilacz zewnętrzny 230 VAC i 50 lub 60 Hz.
   • Zasilacz 9V, 1,5A dostarczany standardowo
   • Możliwość pracy z zasilaczem 12V, 2A
   • Zintegrowane zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe i przeciw-przepięciowe
  • Pobór mocy: 10W
  • W celu instalacji modułu ENVIROMUX-MINI-LXO w środowisku telekomunikacyjnym z napięciami zasilającymi 48V lub 24V należy użyć konwertera DC-DC PWR-48V-12V1-6A.
  Wymagania środowiskowe
  • Temperatura pracy: 
   • ENVIROMUX-MINI-LXO: 0°C do 40°C.
   • ENVIROMUX-MINI-LXO-IND: 0°C do 75°C.
  • Temperatura przechowywania: -20°C do 80°C.
  • Wilgotność względna pracy i przechowywania: 17 do 90% bez efektu kondensacji
  Certyfikaty
  • CE, RoHS.
  • EN51055, EN50121-3-2
  Gwarancja
  • Dwa lata


  Administrowanie systemem
  Interfejs sieciowy Web(podgląd wersji demonstracyjnej)
  • Konfiguracja systemu poprzez stronę www sieci Internet/LAN.
  • Obsługa systemu poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 i wyższą, Firefox 1.5 i wyższą, Netscape 9, Google Chrome, Safari 1.3 i wyższą dla komputerów MAC oraz Safari 3.0 i wyższą dla komputerów PC.
  • Konfiguracja progowych wartości zadziałania czujnika, sposobu wysyłania alarmu, formatu alarmu i zapisywania alarmu w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Indywidualne ustawienie tytułów wiadomości SMS i E-mail w zależności od typu alarmu
  • Podgląd i edycja aktualnych wartości pomiarowych czujników, progów zadziałania i stanów alarmowych.
   • Możliwość podglądu statusu wszystkich czujników ENVIROMUX-MINI-LXO na jednej podsumowującej stronie.
   • Możliwość ustawienia przez użytkownika akceptacji automatycznego powrotu czujnika do normalnego statusu po ustaniu alarmu bez konieczności manualnego kasowania tego stanu alarmowego.
  • Podgląd i edycja wpisów przechowywanych w systemowym rejestrze zdarzeń.
   • Systemowy rejestr zdarzeń przechowuje takie zdarzenia jak: alarmy, logowania i wylogowania użytkowników, informacje o wysyłanych mailach alarmowych itp.
   • Rejestr zmian wartości mierzonych przez czujniki. Odstęp czasu próbkowania definiowany przez użytkownika.
   • Przechowywanie do 1000 wpisów typu zdarzenie alarmowe lub logowanie i wylogowanie użytkowników.
   • Możliwość pobrania rejestru zdarzeń jako zwykłego pliku tekstowego.
  • Konfiguracja ustawień sieci IP (adres, maska podsieci, brama domyślna, DNS, itp.), uprawnień administracyjnych użytkowników i ustawień zapisywanych w rejestrze zdarzeń.
  • Możliwość stosowania certyfikatów x509 użytkownika.
  • Do 16 użytkowników może mieć dostęp do interfejsu sieciowego web jednocześnie.
  • Konfiguracja do 50 zdarzeń alarmowych
  • Konfiguracja do 20 alarmów inteligentnych na które składają się kombinacje kilku zdarzeń.
  Wskaźniki diodowe na przednim panelu.
  • Wskaźniki LED oznaczające:
   • "Fault" (kolor czerwony) wskaźnik zaświeci się gdy nastąpi przekroczenie wartości alarmowej przez czujnik.
   • "Power" (kolor zielony) wskaźnik zaświeci się gdy moduł jest zasilany.
  • Przycisk "Restore Defaults" - spowoduje powrót do ustawień fabrycznych modułu.
  • Przycisk "System Reset" - spowoduje manualnie wymuszone przeładowanie się oprogramowania.
  Operacje sieciowe
  • Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem DHCP.
   • ustawienie statycznego adresu IP w przypadku braku serwera DHCP.
  Interfejs szeregowy USB / Telnet / SSH
  • Konfiguracja systemu, sterowanie i kontrola za pomocą tekstowego menu dostępnego przez port konsoli USB, Telnet i SSH.
   • Dziennik zdarzeń przeglądany jest w menu tekstowym
  • Dostęp do systemu zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem
   • Dane logowania system przechowuje w postaci zaszyfrowanej.
  • Dwa poziomy uprawnień użytkowników: użytkownik i administrator.
  • Możliwość włączenia i wyłączenia protokołów Telnet i SSH
   • Wyłączenie protokołu Telent może uchronić przed nieautoryzowanym dostępem do ustawień systemu ENVIROMUX-MINI-LXO
  Podgląd statusu wszystkich czujników na urządzeniach mobilnych (podgląd wersji demonstracyjnej)
  • Podgląd aktualnych wartości pomiarowych na podsumowującej stronie urządzeń mobilnych - smartphone-y, tablety, etc.
  • Strona podsumowująca statusy i aktualne wartości pomiarowe wszystkich podłączonych czujników.
  Integracja z systemami monitoringu typu Open Source

  Czujniki stosowane do modułu ENVIROMUX-MINI-LXO

 • CZUJNIK TEMPERATURY - ENVIROMUX-T-E7

 • Czujnik temperatury może być stosowany do pomiaru w zakresie od -20°C do +60°C.
  Wysoka odporność na zakłócenia zewnętrzne dzięki cyfrowemu sygnałowi transmisji
  Dokładność pomiaru:

  - w zakresie od 25 do 60°C: ±1.50°C

  - w zakresie od -20 do 25°C: ±2.2°C

  Czujnik w podłużnej obudowie plastikowej ABS z otworami do efektywnego pomiaru temperatury otoczenia
  Ochrona przed wodą i pyłem: IP50
  Nie wymagana kalibracja po uruchomieniu.
  Długość przewodu przyłączeniowego: 2m (7 ft.)
  W celu przedłużenia kabla przyłączeniowego do max. 150m należy zastosować kabel typu patchcord CATx (przekrój min. 24AWG).

  - nie stosować więcej niż 5 przelotek RJ45.

  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu (PDF manual)
  Specyfikacja techniczna ENVIROMUX-T-E7

 • CZUJNIK TEMPERATURY Z IP65 - ENVIROMUX-TA-E7

 • Czujnik temperatury może być stosowany do pomiaru w zakresie od -20°C do +60°C.
  Wysoka odporność na zakłócenia zewnętrzne dzięki cyfrowemu sygnałowi transmisji
  Dokładność pomiaru:

  - w zakresie od 25 do 60°C: ±1.50°C

  - w zakresie od -20 do 25°C: ±2.2°C

  Czujnik w podłużnej obudowie aluminiowej do pomiaru opartego o przewodnicwo cieplne (np. w aplikacjach pomiaru powierzchniowego)
  Ochrona przed wodą i pyłem: IP65
  Nie wymagana kalibracja po uruchomieniu.
  Długość przewodu przyłączeniowego: 2m (7 ft.)
  W celu przedłużenia kabla przyłączeniowego do max. 150m należy zastosować kabel typu patchcord CATx (przekrój min. 24AWG).

  - nie stosować więcej niż 5 przelotek RJ45.

  - uwaga: przelotka RJ45 dostarczana standardowo nie ma ochrony IP65.

  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu (PDF manual)
  Specyfikacja techniczna ENVIROMUX-TA-E7

 • CZUJNIK "KOMBI" - ENVIROMUX-TRHM-E7

 • Czujnik "kombi" do pomiaru temperatury i wilgotności jednocześnie.
  Stosowany do pomiaru temperatury w zakresie od -20°C do +60°C.
  Stosowany do pomiaru wilgotności w zakresie od 0% do 90% r.H. (wilgotności względnej)
  Wysoka odporność na zakłócenia zewnętrzne dzięki cyfrowemu sygnałowi transmisji
  Dokładność pomiaru temperatury: 
   
  ± 0,5°C w zakresie od -20°C do -10°C
  ± 0,4°C w zakresie od -10°C do 60°C
  Dokładność pomiaru wilgotności:  
   
  ± 3% w zakresie od 10% do 80% r.H.
  ± 4% w zakresie od 80% do 90% r.H.
  Ochrona przed wodą i pyłem: IP50
  Długość przewodu przyłączeniowego: 2m (7 ft.)
  W celu przedłużenia kabla przyłączeniowego do max. 150m należy zastosować kabel typu patchcord CATx (przekrój min. 24AWG).

  - nie stosować więcej niż 5 przelotek RJ45.

  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu (PDF manual)
  Specyfikacja techniczna ENVIROMUX-TRHM-E7

 • CZUJNIK WYCIEKÓW (LOW-COST) - ENVIROMUX-LD-LCx-y

 • Czujnik przeznaczony do detekcji przewodzących wycieków płynnych.
  Czujnik w 100% wodoodporny.
  Detekcja wycieków o minimalnej średnicy 1,5mm.
  Przewód czujnikowy nie może stykać się z powierzchnią przewodzącą i nie może być nakładany na siebie.
  Napięcie i prąd:
          Obwód otwarty: 5VDC max @ 1µA
          Obwód zamknięty: <300mV @ 10,7mA
  Długość przewodu czujnikowego wariantowa: 0,3m, 2m, 15m, 30m, 60m, 120m lub 180m (1/10/50/100/200/400/600 ft.)
          Przewód czujkowy wykonany z PVC z elementami stali nierdzewnej 316
          Średnica przewodu: 3,5mm
  Długość dwu-żyłowego kabla przyłączeniowego wariantowa: 1,5m, 3m, 6m, 15m lub 30m. (5/10/20/50/100 ft.)
  Instrukcja montażu (PDF manual)

 • CZUJNIK WYCIEKÓW - ENVIROMUX-LDx-y

 • Czujnik przeznaczony do detekcji przewodzących wycieków płynnych.
  Detekcja wycieków o głębokości >2,5mm i średnicy 15mm
  Czujnik w 100% wodoodporny.
  Napięcie i prąd:
          Obwód otwarty: 5VDC max @ 1µA
          Obwód zamknięty: <300mV @ 10,7mA
  Długość przewodu czujnikowego wariantowa: 0,3m, 2m, 15m, 30m, 60m, 120m, 180m, 240m lub 300m (1/10/50/100/200/400/600/800/1000 ft.)
          Długość skoku skrętki: 9,53mm
          Temperatura pracy: od 0°C do +75°C
  Długość dwu-żyłowego kabla przyłączeniowego wariantowa: 1,5m, 3m, 6m, 15m lub 30m. (5/10/20/50/100 ft.)
          Średnica przewodu: 6,35mm
          Zgodność parametrów z CL2P (UL)
  Certyfikaty: CE, RoHS
  MTBF: 10 869 188 h
  Zaleca się użycie samoprzylepnych klipsów w celu trwałego mocowania kabla czujkowego do badanego podłoża. (ENVIROMUX-CLP10-LD - 10szt)
  Instrukcja montażu (PDF manual)
  Konstrukcja kablowego czujnika wycieków
  Specyfikacja techniczna ENVIROMUX-LDx-y • CZUJNIK WYCIEKÓW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH - ENVIROMUX-CDx-y

 • Czujnik przeznaczony do detekcji cieczy chemicznych takich jak kwasy, zasady i inne ciecze przewodzące.
  Detekcja wycieków o głębokości większej niż 2,5mm i minimalnej średnicy 15mm
  Siedmiodniowa odporność przewodu czujnikowego narażonego na działanie:
          - świeżej dejonizowanej wody
          - wody z wodociągu
          - kwasu siarkowego, H2SO4 (98%)
          - kwasu siarkowego, H2SO4 (50%)
          - kwasu solnego, HCl (37%)
          - wodorotlenku sodu, NaOH (10%)
          - wody królewskiej, HNO3+3 HCl
          - glikolu etylenowego, C2H6O2 (60% roztwór wody destylowanej)
  Napięcie i prąd:
          - Obwód otwarty: 5VDC max @ 1µA
          - Obwód zamknięty: <300mV @ 10,7mA
  Długość przewodu czujnikowego wariantowa: 0,3m, 2m, 15m lub 30m (1/10/50/100 ft.)
  Czujnik w 100% wodoodporny.
  Długość dwu-żyłowego kabla przyłączeniowego wariantowa: 1,5m, 3m, 6m, 15m lub 30m. (5/10/20/50/100 ft. na zamówienie specjalne możliwość zastosowania kabla do 305m/1000 ft.)
          Średnica przewodu: 6,35mm
          Zgodność parametrów z CL2P (UL)
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Zaleca się użycie samoprzylepnych klipsów w celu trwałego mocowania kabla czujkowego do badanego podłoża. (ENVIROMUX-CLP10-LD - 10szt)
  Specyfikacja techniczna ENVIROMUX-CDx-y • PUNKTOWY CZUJNIK WYCIEKÓW - ENVIROMUX-LD-SPDT-P

 • Czujnik przeznaczony do detekcji przewodzących wycieków płynnych.
  Czujnik zbudowany w oparciu o technologię mikroprocesorową z pozłacaną powierzchnią sondy.
  Dwupozycyjny styk alarmowy (SPDT)
  Wodoodporna obudowa czujnika.
  Kontrolki LED: zasilania i stanu alarmowego
  Czujnik przeznaczony do detekcji wycieków pod podłogą techniczną lub nieszczelności w pobliżu skraplaczy klimatyzatorów.
  Zastosowanie w centrach kontroli sieci, centrach danych, w serwerowniach, w punktach zdalnej obsługi, przy mechanicznych urządzeniach, we wrażliwych obszarach z przebiegającym orurowaniem, w pomieszczeniach nadzoru technologicznego etc.
  Regulowany poziom detekcji:
          Wysokość sondy regulowana w zakresie od 0 do 38mm.
  Pobór prądu: typowo 10mA, maksymalnie 30mA @ 12VDC.
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego: 305m (1000 ft.)
  Wymiary SxWxG: 95x107x114mm
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Certyfikaty: CE
  Instrukcja montażu (PDF manual)

 • KOMPAKTOWY PUNKTOWY CZUJNIK WYCIEKÓW - ENVIROMUX-SLDO-14

 • Czujnik przeznaczony do detekcji wycieków płynnych w pomieszczeniach zamkniętych w szczególności w miejscach zagrożonych skraplaniem się skondensowanej pary.
  Dwupozycyjny styk alarmowy (SPDT)
  Jeden przekaźnik wyjściowy ogólnego dostępu.
  Nieeksponowane punkty sensora uniemożliwiają pokrycie się rdzą i korozję.
  Zalane żywicą części elektroniczne umożliwiają pracę podczas zanurzenia w wodzie.
  Regulowany poziom detekcji:
          Wysokość sondy regulowana w zakresie od 0 do 19mm.
  Wymiary SxWxG: 39x51x25mm
  Długość kabla przyłączeniowego: 4,25m (14 feet)
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 24V/0,5A (ENVIROMUX-SLDO-14) lub przetwornicą 230V AC (ENVIROMUX-SLDO-14-240VTR)
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu (PDF manual)
  Rysunek techniczny (CAD Drawing) • PUNKTOWY CZUJNIK WYCIEKÓW Z WIZUALNO-DŹWIĘKOWYM ALARMEM - ENVIROMUX-SLDO-AP

 • Czujnik przeznaczony do detekcji wycieków płynnych w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Czujnik należy umieścić na na płaskiej powierzchni pod klimatyzatorem HVAC, zmywarką, pralką, lodówką, sprężarką, w pomieszczeniu głównej rozdzielnicy elektrycznej i innych zagrożonych zalaniem obszarów.
  Detekcja wycieków w zakresie od 0,8mm do 13mm
  Podwójny dwupozycyjny styk alarmowy (DPDT).
  Sygnał alarmu dźwiękowego: 85 dB w odległości 0,3m
  Czerwona dioda LED - wizualizacja sygnału alarmowego
  Zielona dioda LED - status zasilania
  Pobór prądu: typowo 30mA, maksymalnie 85mA @ 12VDC.
  Wymiary SxWxG: 51x30x105mm
  W zestawie regulowany wspornik montażowy mocowany dwustronną taśmą samoprzylepną lub dwoma śrubami.
  Temperatura pracy: 0 to 50°C
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Długość kabla przyłączeniowego: 1,5m (4,9 feet)
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu (PDF manual)


 • PUNKTOWY CZUJNIK WYCIEKÓW IP68 Z WIZUALNYM ALARMEM - ENVIROMUX-SLDO-IP68-P

 • Czujnik przeznaczony do detekcji wycieków płynnych w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Czujnik należy umieścić na na płaskiej powierzchni pod klimatyzatorem HVAC, zmywarką, pralką, lodówką, sprężarką, w pomieszczeniu głównej rozdzielnicy elektrycznej i innych zagrożonych zalaniem obszarów.
  Detekcja wycieków w zakresie od 0,8mm do 13mm
  Podwójny dwupozycyjny styk alarmowy (DPDT).
  Czerwona dioda LED - wizualizacja sygnału alarmowego
  Zielona dioda LED - status zasilania
  Pobór prądu: typowo 30mA, maksymalnie 85mA @ 12VDC.
  Wymiary SxWxG: 51x30x105mm
  W zestawie regulowany wspornik montażowy mocowany dwustronną taśmą samoprzylepną lub dwoma śrubami.
  Temperatura pracy: 0 to 50°C
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Długość kabla przyłączeniowego: 1,5m (4,9 feet)
  Stopień ochrony: IP68 (NEMA 6P)
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Karta katalogowa
  Instrukcja montażu (PDF manual)


 • CZUJNIK WYCIEKÓW POD-DYWANOWY - ENVIROMUX-UCLD-x

 • Czujnik przeznaczony do detekcji przewodzących wycieków płynnych pod dywanami itp.
  Czujnik w 100% wodoodporny.
  Wymiary SxW: 44,5x1,6mm
  Długość dwu-żyłowego kabla przyłączeniowego wariantowa: 3m, 8m, 15m, 30m, 60m, 120m, 180m lub 300m. (10/25/50/100/200/400/600/1000 ft.)
  Certyfikaty: RoHS
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Instrukcja montażu (PDF manual)

 • TAŚMOWY CZUJNIK WYCIEKÓW - ENVIROMUX-TLD-Pxx

 • Czujnik przeznaczony do detekcji przewodzących wycieków płynnych.
  Czujnik w postaci samoprzylepnej taśmy z elektrodami w postaci włókien miedzianych i trwałej obudowy.
  Zintegrowana kontrola ciągłości taśmy.
  Detekcja wycieków o minimalnej średnicy 3mm.
  Czujnik wodoodporny.
  Montaż pod podłogą lub pod rurami
  Długość taśmy czujnika wariantowa: 2m, 8m, 15m lub 30m (10/25/50/100 ft.)
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Instrukcja montażu (PDF manual)

 • PŁYWAKOWY PLASTIKOWY CZUJNIK POZIOMU CIECZY - ENVIROMUX-LLS-PF

 • Czujnik przeznaczony do detekcji poziomu płynów z wbudowanym, hermetycznie zabezpieczonym przełącznikiem kontaktronowym.
  Wyjście czujnika jedno-polowe typu SPST może być normalnie-otwarte lub normalnie-zamknięte
  • zainstalowanie czujnika w górnej części zbiornika wykorzystywane jako odczyt maksymalnego wypełnienia
  • zainstalowanie czujnika w dolnej części zbiornika wykorzystywane jako odczyt minimalnego stanu wypełnienia
  Stopień ochrony przed wodą i zanieczyszczeniami: IP68
  Maksymalne ciśnienie: 72,5 psi (0,5 MPa)
  Siła ciężkości pływaka: 0,7
  Materiał:
           - pływak: PVDT
           - trzon czujnika: PP
  Długość kabla przyłączeniowego: 40cm
           - przekrój 24 AWG (0,4mm)
           - możliwość wydłużenia kabla przyłączeniowego max. do 300m
  Czujnik dołączany do portu dwustanowego modułów: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO.
  Średnica pływaka: 19mm
  Długość czujnika: 51mm
  Temperatura pracy: -20 do 80°C
  Parametry elektryczne : AC 230V/1A, DC 24V/0,5A
  Śruba montażowa: M8x1,25

 • PŁYWAKOWY STALOWY CZUJNIK POZIOMU CIECZY - ENVIROMUX-LLS-SF

 • Czujnik przeznaczony do detekcji poziomu płynów z wbudowanym, hermetycznie zabezpieczonym przełącznikiem kontaktronowym.
  Wyjście czujnika jedno-polowe typu SPST może być normalnie-otwarte lub normalnie-zamknięte
  • zainstalowanie czujnika w górnej części zbiornika wykorzystywane jako odczyt maksymalnego wypełnienia
  • zainstalowanie czujnika w dolnej części zbiornika wykorzystywane jako odczyt minimalnego stanu wypełnienia
  Stopień ochrony przed wodą i zanieczyszczeniami: IP68
  Maksymalne ciśnienie: 217,5 psi (1,5 MPa)
  Siła ciężkości pływaka: 0,7
  Materiał: stal nierdzewna SUS304/SUS316L
  Długość kabla przyłączeniowego: 40cm
           - przekrój 26 AWG (0,25mm)
           - możliwość wydłużenia kabla przyłączeniowego max. do 300m
  Czujnik dołączany do portu dwustanowego modułów: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO.
  Średnica pływaka: 28mm
  Długość czujnika:
            - ENVIROMUX-LLS-SF-10CM : 100mm
            - ENVIROMUX-LLS-SF-25CM : 250mm
  Temperatura pracy: -20 do 90°C
  Parametry elektryczne : AC 230V/1A, DC 24V/0,5A
  Śruba montażowa: M10x1,5

 • CZUJNIK DYMU - ENVIROMUX-SDS-CELCP-V2

 • Foto-optyczny czujnik do detekcji dymu.
  Czułość na dym: 0,5 dB/m ±0,1 dB/m.
  Funkcja auto-reset po ustaniu przekroczenia wartości alarmowej
  Czujnik stosowany w zakresie temperatur od -10°C do +50°C.
  Dostarczany wraz z zestawem montażowym, bez kabla przyłączeniowego.
  Czujnik dołączany do portu dwustanowego modułów ENVIROMUX-MINI-LXO
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego 305m  (przekrój 22 AWG)
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu (PDF manual)

 • CZUJNIK TLENKU WĘGLA CO - ENVIROMUX-CMD-P

 • Czujnik przeznaczony do ciągłej detekcji występowania tlenku węgla w powietrzu.
  Predefiniowane punkty ostrzegania przy zawartości:
          - 70 ppm po czasie w przedziale od 60 do 240 minut
          - 150 ppm po czasie w przedziale od 10 do 50 minut
          - 400 ppm po czasie w przedziale od 4 do 15 minut
  Montaż powierzchniowy.
  Funkcja testowania sprawności czujnika
  Czujnik dołączany do portu RJ45 lub portu dwustanowego modułów ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Podłączenie czujnika do portu dwustanowego kablem 2-żyłowym o przekroju 22 AWG.
  Wskaźniki LED pokazujące aktualny status pracy czujnika
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Certyfikaty: UL

  Instrukcja montażu (PDF manual)

 • CZUJNIK METANU, BUTANU i PROPANU - ENVIROMUX-GD-MBP-P

 • Czujnik przeznaczony do wykrywania wycieku gazu palnego (metanu, propanu, butanu, acetylenu etc.).
  Wybór pomiędzy dwoma poziomami detekcji:
          - Poziom pierwszy:
                  - wykrywanie metanu w stężeniu przekraczającym 0,5%
                  - wykrywanie propanu / izobutanu w stężeniu przekraczającym 0,3%
          - Poziom drugi:
                  - wykrywanie metanu w stężeniu przekraczającym 0,8%
                  - wykrywanie propanu / izobutanu w stężeniu przekraczającym 0,5%
  Stały monitoring powietrza
  Sygnał alarmu dźwiękowego: 94 dB w odległości 0,3m
  Specyfikacja przekaźnika: wybór poziomu detekcji, przekaźnik normalnie otwarty lub normalnie zamknięty, 250V AC, max. 5A
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego 305m
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Certyfikaty: CE

  Instrukcja montażu (PDF manual)

 • CZUJNIK WODORU - ENVIROMUX-H2-P

 • Czujnik przeznaczony do wykrywania wycieku wodoru w pomieszczeniach akumulatorni , w pomieszczeniach z urządzeniami awaryjnego podtrzymywania zasilania typu UPS, i pomieszczeniach z awaryjnym systemem zasilania opartym o ogniwa wodorowe.
  Ustawienie punktu alarmowego: 10% LEL (lower explosive limit) wodoru.
  Dwupozycyjny styk alarmowy (SPDT) i przekaźnik wyjściowy normalnie zamknięty.
  Po ustaniu stanu alarmowego możliwość automatycznego powrotu do normalnego stanu czuwania lub po skasowaniu alarmu.
  Sensor nie wymaga serwisowania ani re-kalibracji
  Dostarczany wraz z zestawem montażowym.
  Napięcie zasilania: 12 V do 24 V DC lub AC
  Temperatura pracy: 0 do 49°C
  Wymiary SxWxG: 114x41x127 mm
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Karta katalogowa

 • CZUJNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA - ENVIROMUX-AFM

 • Niezawodne, mechaniczne rozwiązanie do monitorowania przepływu powietrza.
  Czujnik reaguje w sytuacji gdy przepływ powietrza jest niewystarczający z powodu np. uszkodzenia wentylatorów, pojawienia się ograniczającej przeszkody lub innej fizycznej blokady.
  Zalecany do bezpośredniego monitorowania wentylatorów, duktów klimatyzacji HVAC lub przepływu powietrza pod podłogą techniczną.
  Przekaźnik jest w stanie zamkniętym jeśli przepływ powietrza będzie > 2,5 m/s
  Długość dwu-żyłowego kabla przyłączeniowego AWG26: 0,5m
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego 305m
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu (PDF manual)

 • CZUJNIK OTWARCIA DRZWI - ENVIROMUX-M-DSC3

 • Magnetyczny czujnik do detekcji otwarcia drzwi.
  Czujnik może być użyty również do detekcji zdjęcia ścian bocznych i dachu w szafach rack 19"
  Czujnik dołączany do obwodów - normalnie zamkniętych
  Złącze śrubowe.
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Czujnik dołączany za pomocą 2 żyłowego kabla o przekroju AWG22
  Maksymalny odstęp między elementami czujki: 30,5mm
  Wymiary SWG przekaźnika - 16x64x18mm, magnesu 16x64x13mm
  MTBF: 100 000 h
  Dostarczany wraz z zestawem montażowym, bez kabla przyłączeniowego.
  Temperatura pracy: 0 do 70°C
  Certyfikat: CE, UL, RoHS
  Karta katalogowa

 • CZUJNIK OTWARCIA DRZWI - ENVIROMUX-M-DSC3-TAA

 • Magnetyczny czujnik do detekcji otwarcia drzwi.
  Czujnik może być użyty również do detekcji zdjęcia ścian bocznych i dachu w szafach rack 19"
  Czujnik dołączany do obwodów - normalnie zamkniętych
  Złącze śrubowe.
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Czujnik dołączany za pomocą 2 żyłowego kabla o przekroju AWG22
  Maksymalny odstęp między elementami czujki: 19mm
  Wymiary SxWxG:
  • przekaźnika: 20x64x14mm
  • magnesu: 16x64x14mm
  MTBF: 10 000 000 h
  Dostarczany wraz z zestawem montażowym, bez kabla przyłączeniowego.
  Temperatura pracy: -40 do 65°C
  Certyfikat: UL
  Zgodność z TAA
  Kolor obudowy: biały lub szary
  Karta katalogowa

 • CZUJNIK OTWARCIA DRZWI Z RUCHOMYM TŁOKIEM - ENVIROMUX-DSC-PS2

 • Magnetyczny czujnik do detekcji otwarcia przesuwanych drzwi i okien.
  Element magnetyczny umieszczony w ruchomym tłoku po wciśnięciu zmienia stan kontaktronu.
  Skok tłoka: 6mm (0,25")
  Czujnik dołączany do obwodów - normalnie zamkniętych
  Złącze śrubowe.
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Czujnik dołączany za pomocą 2 żyłowego kabla o przekroju AWG22
  Długość przewodu przyłączeniowego max. do 305m.
  Wymiary SWG - 26x45x36mm
  Dostarczany wraz z zestawem montażowym, bez kabla przyłączeniowego.
  Temperatura pracy: -25°C do 70°C
  Certyfikat: UL
  Karta katalogowa
  Rysunek techniczny (CAD Drawing)

 • WZMOCNIONY CZUJNIK OTWARCIA DRZWI - ENVIROMUX-DSCR-V2

 • Magnetyczny czujnik do detekcji otwarcia drzwi.
  Czujnik przeznaczony do instalacji w miejscach publicznych, centrach handlowych i innych miejscach narażonych na trudne warunki eksploatacyjne. Najczęściej montowany w podłodze w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
  Obudowa wykonana z twardego odlewu aluminiowego z kablem zabezpieczonym pancerzem ze stali nierdzewnej na długości 0,9m.
  Dostarczany wraz z zestawem do montażu podłogowego.
  Czujnik dołączany do obwodów - normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych
  Maksymalny odstęp między elementami czujki: ok. 63mm
  Czujnik dołączany do portu dwustanowego modułów: E-MINI-LXO lub E-MICRO
  Temperatura pracy: -55 do 70°C
  Wymiary SxWxG:
                  - magnes: 98x13x29mm
                  - przekaźnik: 89x11x38mm
  Certyfikat: UL
  Karta katalogowa
  Instrukcja montażu (User manual)

 • WZMOCNIONY CZUJNIK OTWARCIA DRZWI - ENVIROMUX-DSCR-U

 • Magnetyczny czujnik do detekcji otwarcia drzwi.
  Czujnik przeznaczony do instalacji w miejscach publicznych, centrach handlowych i innych miejscach narażonych na trudne warunki eksploatacyjne.
  Obudowa wykonana z twardego odlewu aluminiowego z kablem zabezpieczonym pancerzem ze stali nierdzewnej na długości 0,9m.
  Dostarczany wraz z zestawem do montażu podłogowego.
  Opcjonalnie czujnik dostarczany z magnesem o mniejszych wymiarach zapewniających większą elastyczność instalacji.
  Czujnik dołączany do obwodów - normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych
  Maksymalny odstęp między elementami czujki: ok. 63mm
  Czujnik dołączany do portu dwustanowego modułów złączem śrubowym.
  • przyłączenie do portu dwustanowego wymaga zastosowania złączy śrubowych i 2 żyłowego kabla o przekroju AWG22.
  Długość przewodu przyłączeniowego max. do 305m.
  Temperatura pracy: -40 do 65°C
  Wymiary SxWxG:
                  - magnes: 79x54x21mm
                  - przekaźnik: 89x11x38mm
  Certyfikat: UL
  Karta katalogowa
  Instrukcja montażu (User manual)

 • CZUJNIK WSTRZĄSÓW - ENVIROMUX-VSSBD

 • Czujnik przeznaczony do detekcji wstrząsów lub przesuwania elementów do których płaszczyzny jest przymocowany.
  Czas wyzwalania: 3,1 do 4,1 sekundy
  Czujnik dołączany za pomocą 2 żyłowego kabla
  Złącze śrubowe.
  Temperatura pracy: 0 to 60°C
  Temperatura przechowywania: -30 to 60°C
  Wilgotność względna: 17 do 90% bez efektu kondensacji
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 5V/1A
  Dostarczany wraz z zestawem montażowym.
  Wymiary czujnika bez wspornika montażowego SxWxG: 51x33x64 mm
  Wymiary czujnika ze wspornikiem montażowym SxWxG: 95x34x64 mm Certyfikaty: CE, RoHS
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Instrukcja montażu

 • CZUJNIK STŁUCZENIA SZYBY - ENVIROMUX-GBS-P

 • Czujnik przeznaczony do akustycznej detekcji stłuczenia, pękania różnych rodzajów szkła takich jak szyby, szyby hartowane, szyby zbrojone lub laminowane.
  Regulacja czułości i wbudowany procesor sygnałowy zwiększają czułość jak również poprawiają odporność na fałszywe alarmy
  Dostarczany wraz z zestawem montażowym ściennym i sufitowym.
  Zasięg detekcji: 7,5m
  • zasięg może być mniejszy jeśli w pobliżu znajdują się przeszkody lub inne osłony
  Czujnik dołączany do portu RJ45 lub portu dwustanowego.
  Złącze śrubowe:
  • aby czujnik przyłączyć do portu RJ45 należy użyć kabla Cat5/5e/6 z jednej strony zakończonego wtykiem RJ45 a z drugiej odizolowanymi końcówkami.
  • przyłączenie do portu dwustanowego wymaga zastosowania złączy śrubowych i 2 żyłowego kabla o przekroju AWG22.
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego 305m
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Instrukcja montażu

 • CZUJNIK RUCHU - ENVIROMUX-IMD-LCP

 • Czujnik przeznaczony do detekcji ruchu na powierzchni 12x12m i kącie padania 110°.
  Status sygnalizowany diodą LED
  Dobór czułości zadziałania.
  Inteligentny system zapobiegania fałszywym alarmom.
  Montaż na powierzchni płaskiej lub w narożach.
  Ochrona na zakłócenia RFI
  Złącze śrubowe:
  • Czujnik dołączany za pomocą 2 żyłowego kabla (przekrój 22AWG) o maksymalnej długości do 305m
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Dostarczany wraz z uchwytami do montażu na ścianie lub suficie.
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu

 • SUFITOWY CZUJNIK RUCHU - ENVIROMUX-IMD-CMP

 • Czujnik przeznaczony do detekcji ruchu.
  Detekcja ruchu w promieniu 360°
  Pole detekcji w kształcie stożka o kącie rozwarcia 113°
  Powierzchnia ochrony o średnicy 11m jeśli czujnik zainstalowany jest na wysokości 3,6m
  Czujnik posiada znaczną odporność jest na zakłócenia spowodowane zmianami warunków otoczenia
  Ochrona na zakłócenia RFI
  Dobór czułości w zależności od ilości impulsów wyzwalania.
  Złącze śrubowe:
  • Czujnik dołączany za pomocą 2 żyłowego kabla (przekrój 22AWG) o maksymalnej długości do 305m
  W zestawie czujnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu

 • WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY - ENVIROMUX-TDS

 • Krańcowy wyłącznik sabotażowy stosowany do szuflad i skrzynek technicznych.
  Wysyła sygnał aktywacji w przypadku gdy przełącznik zostanie zwolniony.
  Posrebrzane styki zapewniają niezawodne, długoterminowe działanie.
  Trwała obudowa plastikowa w kolorze białym z zaciskami śrubowymi
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego 305m.
  Styki normalnie otwarte (w pozycji spoczynkowej), styki zamknięte po wciśnięciu trzpienia.
  Temperatura pracy: -25 to 70°C
  Wymiary SWG: 70x16x28mm
  Wyłącznik dołączany za pomocą kabla dwużyłowego
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Karta katalogowa

 • PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA - ENVIROMUX-EBS

 • Przycisk bezpieczeństwa jeśli zostanie użyty uruchamia sygnalizację alarmową
  Stosowany do obwodów normalnie otwartych lub też normalnie zamkniętych
  Przycisk dołączany za pomocą dwużyłowego kabla
  Złącze śrubowe.
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego 305m.
  Wymiary SWG: 23x76x14mm
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Certyfikaty: RoHS
  Instrukcja montażu

 • KONTROLA DOSTĘPU Z CZYTNIKIEM LINII PAPILARNYCH - ENVIROMUX-FACS-P

 • Czytnik linii papilarnych z wytrzymałym i bardzo dokładnym czujnikiem optycznym.
  Krótkotrwałe pojedyncze dotknięcie umożliwia rozpoznanie użytkownika w czasie nie dłuższym niż jedna sekunda.
  Zastosowanie do systemów alarmowych, kontroli otwierania drzwi i autoryzowanego dostępu do urządzeń
  Komunikacja wejściowa i wyjściowa w formacie Wiegand 26-bitów lub 34-bity.
  Wskaźniki audio-wizualne pokazujące zaakceptowane lub odrzucone odczyty odcisków palców.
  Możliwość przechowywania do 600 wzorców odcisków palców i 15 000 operacji.
  Wbudowany port szeregowy,USB i Ethernet do transmisji protokołem RS232/RS485, USB host i komunikacji TCP/IP.
  Czytnik dostarczany wraz z:
          - oprogramowaniem kontroli dostępu (Access Control Software)
                  - zarządzanie danymi użytkowników i konfiguracja czytnika
                  - rejestrowanie i przechowywanie wszystkich operacji wykonanych przez użytkownika
          - oprogramowanie monitorujące (Attendance Management Software)
                  - konfiguracja schematów dostępu, monitorowanie i sczytywanie dzienników zdarzeń
  Czytnik zabezpieczony przed działaniem sabotażowym
  Szczelność obudowy zgodna z IP65.
  Kompatybilność z kartami RFID (ENVIROMUX-RFID-CRD10) i kluczami RFID (ENVIROMUX-RFID-KYFB10) dostarczane po 10 sztuk w paczce.
  W zestawie czytnik dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Temperatura pracy: -10 to 60°C
  Wilgotność względna pracy: 10 do 90% bez efektu kondensacji
  Wymiary SxWxG: 73x148x35mm
  Kompatybilność z modułem: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
  Karta katalogowa
  Instrukcja obsługi (PDF manual)
  Instrukcja montażu
  Program do zarządzania ENVIROMUX-FACS
  Instrukcja obsługi programu do zarządzania
  Instrukcja obsługi oprogramowania monitorującego

 • KLAWIATURA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU - ENVIROMUX-ACK-V2P

 • Klawiatura systemu kontroli dostępu służy do sterowania dwoma przekaźnikami przez dwie grupy niezależnych kodów użytkowników
  • wyjście nr 1 - przekaźnik 12V3A do sterowania zamkiem elektromagnetycznym
  • wymagany zewnętrzny zasilacz 12VDC (niedostarczany w zestawie)
  • wyjście nr 1 nie przesyła informacji alarmowych do systemu Enviromux
  • wyjście nr 2 - przekaźnik 1A do sterowania innym sprzętem lub aplikacjami
  Normalnie zamknięte i normalnie otwarte styki przekaźnika wyjściowygo nr 2.
  Kompatybilność z zamkami typu "fail-safe" i "fail-secure"
  Status sygnalizowany diodami LED
  Informacja głosowa o otwarciu drzwi
  Pamięć nieulotna w przypadku awarii zasilania.
  Po autoryzowanym otwarciu, drzwi zostaną automatycznie ponownie zablokowane w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
  Kody użytkowników:
      - wyjście nr 1 - 100 kodów
      - wyjście nr 2 - 10 kodów
  Współpraca z systemem haseł Duress i raport przypadków użycia haseł Duress.
  Możliwości: założenia blokady dostępu na wybranego użytkownika, ustawienia stale otwartych drzwi lub otwierania obu wyjść na podstawie zadanego warunku
  W zestawie klawitura dostarczana z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułem: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Wymiary SxWxG: 72x116x43mm
  Karta katalogowa
  Instrukcja obsługi (PDF manual)
  Instrukcja montażu (podłączenie kablowe)

 • KARTY I KLUCZE RFID - ENVIROMUX-RFID-CRD10/KYFB10

 • Karty i klucze RFID do czytników i klawiatur dostępu
  Kodowanie: 64 bity
  Funkcja: bez możliwości zapisu (read only)
  Częstotliwość pracy: 125 kHz
  Modulacja: ASK
  Ilość: 10 kart lub kluczy
  Wymiary SxWxG:
          - ENVIROMUX-RFID-CRD10: 53,6x85,2x1,9 mm
          - ENVIROMUX-RFID-KYFB10: 28x35x6,2 mm
  Kompatybilność z ENVIROMUX-FACS-P, ENVIROMUX-ACKR-P i ENVIROMUX-ACKR-WDB-P. • DETEKTOR NAPIĘCIA ZMIENNEGO AC - ENVIROMUX-ACVDRLY-C14

 • Detektor napięcia zmiennego AC z zakresu od 50 do 250VAC
  Typ detekcji dwu-stanowy: normalny lub alarm.
  Typ sygnału czujnika: bezpotencjałowe styki przekaźnika dwustanowego.
  Parametry elektryczne styków przekaźnika:
  • maksymalne napięcie w stanie "closed": 90VAC @ 60Hz, 108VAC @ 50Hz
  • maksymalne napięcie w stanie "open": 10VAC @ 60Hz, 12VAC @ 50Hz
  Dwu-żyłowy kabel przyłączeniowy do modułów systemu ENVIROMUX o długości 1,8m dostarczany wraz z detektorem
  Kabel zasilający długości 0,15m z uniwersalnym wtykiem IEC320C14 10A/250V
  Temperatura pracy 0 do 60°C
  Temperatura przechowywania: 0°C do 70°C
  Wilgotność względna pracy i przechowywania: 17 do 90% bez efektu kondensacji
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Karta katalogowa
  Instrukcja montażu

 • DETEKTOR NAPIĘCIA ZMIENNEGO AC - MXL618X00Z-0615-C14

 • Detektor napięcia zmiennego AC z zakresu od 185 do 265VAC
  Tolerancja zadziałania ±10V
  Typ sygnału czujnika: bezpotencjałowe styki przekaźnika dwustanowego.
  Parametry elektryczne styków przekaźnika:
          - maksymalne napięcie: 30VDC / 125VAC
          - maksymalne natężenie prądu: 0,5A
  Czujnik dołączany do obwodów - normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych
  Dioda LED sygnalizująca status monitorowanego obwodu.
  Kabel zasilający długości 0,15m z uniwersalnym wtykiem IEC320C14 10A/250V
  Temperatura pracy 0 do 60°C
  Temperatura przechowywania: 0°C do 70°C
  Wymiary SWG: 82x44x44mm
  Dostarczany wraz z uchwytami do montażu
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO i MICRO
  Instrukcja montażu

 • PRZEMYSŁOWY ADAPTER ZASILANIA Z SIECI ETHERNET - ENVIROMUX-POE-IND

 • Adapter umożliwia zasilanie modułu ENVIROMUX-MINI-LXO z sieci Ethernet i przełącznika POE.
  Zastosowanie adaptera eliminuje wymóg dociągnięcia konwencjonalnej sieci zasilającej i co za tym idzie użycie adaptera zwiększa elastyczność fizycznego ulokowania modułu monitoringu.
  Maksymalny zasięg: 100m przy użyciu standardowego okablowania
  Montaż bez narzędziowy. Instalacja nie wymagająca zastosowania software-u.
  Ochrona przeciążeniowa i przeciwzwarciowa
  Standard : 802.3at
  Wymiary SWG: 135x32x88mm
  Maksymalne obciążenie: 12V DC lub 24V DC
  Montaż na szynie DIN lub naścienny.
  Temperatura pracy: -40 to 75°C
  Certyfikaty: RoHS, FCC, CE
  Kompatybilność z modułem: ENVIROMUX-MINI-LXO-IND i ENVIROMUX-MINI-LXO

 • AUTOMATYCZNY DIALER GŁOSOWY - ENVIROMUX-AVDS-CELC-PV3

 • Automatyczny dialer głosowy umożliwia wykonanie połączeń telefonicznych do 6 różnych numerów z informacją o przekroczeniu progu alarmowego zdefiniowanego czujnika.
  Możliwość rejestracji 4 komunikatów głosowych przeznaczonych dla 3 róznych zdarzeń alarmowych.
  • Jeden ogólny komunikat odtwarzany do każdego zdarzenia alarmowego. Długość nagrania do 12 sekund.
  • Trzy indywidualne komunikaty dedykowane do określonych zdarzeń alarmowych. Długość nagrania do 6 sekund.
  • Każdy indywidualny komunikat odtwarzany jest po komunikacie ogólnym.
  Równoczesna obsługa do trzech porów wejściowych.
  • ENVIROMUX-MINI-LXO: obsługuje jeden port wejściowy
  Połączenie dialera z systemem ENVIROMUX-MINI-LXO poprzez styki przekaźników wyjściowych
  Zasilanie z modułu: ENVIROMUX-MINI-LXO
  • Pobór prądu: 50mA @ 12VDC.
  Dialer stosowany do obwodów normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych
  Wymiary SxWxG: 100x140x35 mm
  Temperatura pracy 0°C do 60°C
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Karta katalogowa
  Instrukcja montażu

 • AUTOMATYCZNY GSM-OWY DIALER GŁOSOWY - ENVIROMUX-AVDS-4G3-P

 • Rozwiązanie przeznaczone do miejsc pozbawionych dostępu do konwencjonalnych linii telefonicznych.
  Automatyczny dialer głosowy lub SMS-owy umożliwiający wykonanie połączeń telefonicznych lub SMS-owych do 8 różnych numerów z informacją o przekroczeniu progu alarmowego zdefiniowanego czujnika.
  • Wymagane użycie karty mini SIM z obsługą SMS-ów (nie dostarczana w zestwie).
  Zapisywanie jednego komunikatu głosowego z czasem trwania do 20s i jednej wiadomości SMS o wielkości do 70 bajtów.
  Kompatybilność z sieciami:
  • Sieć 4G LTE: FDD B1/3/5/7/8/20, TDD B38/40/41
  • Sieć 3G: WCDMA B1/5/8
  • Sieć 2G: GSM 900/1800MHz
  Połączenie dialera z systemem ENVIROMUX-MINI-LXO poprzez styki przekaźników wyjściowych.
  W zestawie dialer dostarczany z zasilaczem 12V/1A
  Zasilanie z modułu: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Pobór prądu: 350mA @ 12VDC.
  Wymiary SxWxG: 149x90x32 mm
  • Wymiary dostarczanej anteny SxWxG: 30x99x30mm
  Temperatura pracy 4°C do 60°C
  Dialer stosowany do obwodów normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych
  Instrukcja montażu

 • MODEM GSM 3G Z PORTEM USB - ENVIROMUX-3GU-4

 • Modem GSM umożliwia wysłanie wiadomości tekstowej typu SMS w przypadku przekroczenia wartości alarmowej przez system monitoringu.
  Modem może być użyty do administrowania zdalnego modułów monitoringu ENVIROMUX
  • karta SIM powinna mieć publiczny adres IP do zdalnego połączenia z ENVIRMOMUX-MINI-LXO
  Do działania modemu niezbędna jest karta SIM obsługująca wiadomości SMS (nie dostarczana w zestawie!!!)
  Modem kompatybilny z systemem 3G telefonii komórkowej
  Modem z interfejsem USB 2.0 typ A, wtyk "męski"
  Zakres pasma sieci 3G: HSPA+/HSUPA/HSDPA/HSPA/UMTS(WCDMA)-2100 MHz.
  Zakres pasma sieci 2G: GSM/GPRS/EDGE-850/900/1800/1900 MHz.
  Po dołączeniu do modułu ENVIROMUX modem wystaje na 68mm poza obrys obudowy
  Kompatybilność z modułem: ENVIROMUX-MINI-LXO.
  Modem może być dostarczony w kolorze: białym lub czarnym
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja obsługi (PDF manual)

 • MODEM GSM 4G Z PORTEM USB - ENVIROMUX-4GU-3

 • Modem GSM umożliwia wysłanie wiadomości tekstowej typu SMS w przypadku przekroczenia wartości alarmowej przez system monitoringu.
  Do działania modemu niezbędna jest karta SIM obsługująca wiadomości SMS (nie dostarczana w zestawie!!!)
  Modem kompatybilny z systemem 4G telefonii komórkowej
  Modem z interfejsem USB 2.0 typ A, wtyk "męski"
  Dwa porty CRC-9 do przyłączenia zewnętrznych anten (dostarczane opcjonalnie)
  • Dla zwiększenia jakości sygnału sieci 4G należy użyć anteny E-ANT2-4GU
  Zakresy pasm E-4GU-3
  • Pasma sieci 4G LTE: 1/3/7/8/28/40
  • Częstotliwości sieci 4G: FDD 700/900/1800/2100/2600 MHz, TDD 2300 MHz
  • Pasma sieci 3G: WCDMA(UMTS) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100MHz
  • Pasma sieci 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
  Po dołączeniu do modułu ENVIROMUX modem wystaje na 74mm poza obrys obudowy
  Kompatybilność z modułami: ENVIROMUX-MINI-LXO (firmware 3.1 lub nowszy).
  Modem może być dostarczony w kolorze: białym lub czarnym
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja obsługi (PDF manual) • SYRENA ALARMOWA PIEZO 108dB - ENVIROMUX-SRN-MP

 • Syrena alarmowa emituje przenikliwy, odstraszający dźwięk.
  Poziom sygnału: 108dB
  Wymiary SWG: 38x61x43mm
  Przyłącze śrubowe.
  Syrena dołączana za pomocą dwużyłowego kabla.
  Napięcie zasilania: 6-12V DC
  Maksymalna długość kabla: 152m
  W zestawie syrena dostarczana z zasilaczem 12V/1A
  Kompatybilność z modułem: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Certyfikaty: CE, RoHS
  Instrukcja montażu

 • MINIATUROWA SYRENA ALARMOWA PIEZO 103dB - ENVIROMUX-BEEP1-Px

 • Syrena emituje przenikliwy dźwięk w celu odstraszenia intruzów lub zaalarmowaniu obsługi.
  Poziom sygnału: 95 do 103dB w odległości  0,6m
  Napięcie zasilania: 5-15V DC
  Montaż panelowy.
  Syrena dołączana za pomocą dwużyłowego kabla.
  Maksymalna długość kabla: 305m
  Obudowa epoksydowa i zabezpieczenie na wypadek zamiany polaryzacji zasilania
  Odporność na działanie wody, wilgoci i wibracji
  Ochrona na poziomie ASTM B117 i IP68
  Temperatura pracy: -20 do 65°C
  Wymiary SxG: 33x30mm
  W zestawie syrena dostarczana z zasilaczem 12V/1A.
  Certyfikaty: RoHS, UL
  Kompatybilność z modułem: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Długość dwu-żyłowego kabla przyłączeniowego wariantowa: 0,3m, 3m, 15m, 30m, 60m, 120m, 180m, 240m lub 300m. (1/10/50/100/200/400/600/800/1000 ft.)
  Instrukcja montażu
  Rysunek techniczny (CAD Drawing)

 • LAMPA ALARMOWA (MAŁA) - ENVIROMUX-BCN-RP

 • Lampa alarmowa gdy zostanie uruchomiona emituje błyskające, czerwone światło
  Częstotliwość błysków: 90 na minutę
  Przyłącze śrubowe.
  Lampa dołączana za pomocą dwużyłowego kabla.
  Napięcie zasilania: 12VDC
  Zużycie energii: 3W
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego: 150m
  Wymiary SxW: 70x43mm
  W zestawie lampa dostarczana z zasilaczem 12V/1A.
  Materiał obudowy: ABS z żywicą, materiał soczewki: poliwęglan/akryl
  Kompatybilność z modułem: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Temperatura pracy: -30 to 60°C
  Certyfikaty: RoHS
  Instrukcja montażu
  Rysunek techniczny (CAD Drawing)

 • LAMPA ALARMOWA (DUŻA) - ENVIROMUX-BCN-RLP

 • Lampa alarmowa gdy zostanie uruchomiona emituje błyskające, czerwone światło
  Częstotliwość błysków: 75 na minutę
  Przyłącze śrubowe.
  Lampa dołączana za pomocą dwużyłowego kabla.
  Napięcie zasilania: 12VDC
  Zużycie energii: 10W
  Maksymalna długość kabla przyłączeniowego: 150m
  Wymiary SxW: 100x88mm
  W zestawie lampa dostarczana z zasilaczem 12V/1A.
  Materiał obudowy: ABS z żywicą, materiał soczewki: poliwęglan/akryl
  Kompatybilność z modułem: ENVIROMUX-MINI-LXO
  Temperatura pracy: -30 to 60°C
  Certyfikaty: RoHS

 • EXTENDER WiFi - ENVIROMUX-WIFI-RE

 • Extender WiFi do bezprzewodowego dołączenia systemów ENVIROMUX do sieci Ethernet
          - konfigurowanie, monitorowanie, odbiór alarmów bez użycia połączenia kablowego
  Rozwiązanie polecane w lokalizacjach do których trudno doprowadzić sieć kablową
  Instalacja extendera WiFi za pomocą przycisku, przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.
  Prędkość transmisji bezprzewodowej do 300Mb/s
  Współpraca z dowolnym routerem WiFi lub bezprzewodowym punktem dostępowym.
  Zakres częstotliwości: 2,4 do 2,5 GHz
  Standardy transmisji bezprzewodowej: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
  Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64-bit, 128-bit, 152-bit, WEP WPA-PSK, WPA2-PSK
  Wymiary SxWxG: 80x78x78 mm
  Wymagania środowiskowe:
          - temperatura pracy: 0°C do 40°C
          - temperatura przechowywania: -40°C do 70°C
          - wilgotność względna pracy: 10 do 90% bez efektu kondesacji
          - wilgotność względna przechowywania: 5 do 90% bez efektu kondensacji
  Zasilanie:
          - 230 VAC 50/60 Hz
          - maksymalny pobór prądu: 300 mA
  Kompatybilność z:
          - ENVIROMUX-2D
          - ENVIROMUX-5D
          - ENVIROMUX-16D
          - ENVIROMUX-MICRO-T(RHP)
          - ENVIROMUX-1W(P)
          - ENVIROMUX-MINI-LXO
  Karta katalogowa
  Przykładowa aplikacja (Diagram dla pojedynczego modułu ENVIROMUX)
  Przykładowa aplikacja (Diagram dla sieci z wieloma modułami ENVIROMUX)